TORNI – Tutorit Opettamassa, Ratkaisemassa, Neuvomassa ja Innostamassa

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 18.1.2019

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kaurialan lukio

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tuomo
Sukunimi Iltanen
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Toiminnalla tuodaan Hämeenlinnan kaupungin peruskouluissa toteutettu tutor-opettajien toiminta osaksi lukiokoulutusta asetettujen tavoitteiden mukaan. Hankkeessa:

  • laaditaan lukioita yhdistävä tutor-konsepti, joka määrittelee yleisellä tasolla tutoroinnille asetettavat hankelukioita yhdistävät tavoitteet ja sisällöt
  • muodostetaan alueellinen opettajista koostuva verkosto, jossa kaikki hankelukiot ovat edustettuina
  • perustetaan verkkosivusto, johon kootaan hankkeen kannalta oleellinen materiaali, kuten hankekuulumiset, koulutusten dokumentoinnit ja muu hankemateriaali
  • tutoriksi valikoituneille opettajille kohdennetaan resursoitua ohjausaikaa (2-4 vvkot) heidän sijoituslukioissaan sekä mahdollistetaan pedagogista täydennyskoulutusta

Mukana olevat organisaatiot

Janakkalan kunta
Riihimäen kaupunki

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia