Toteutusaika 12.4.2019–

TELA – Tehoa prosesseihin ja laatua osaamiseen -hanke tuottaa lukiokoulutukseen laaja-alaisen osaamisen arviointimallin, konkretisoi tavoitteita ja toteutusta eri oppiaineiden näkökulmista, kehittää lukiokoulutuksen prosessijohtamisen käytäntöjä sekä parantaa lukiokoulutuksen laatutyötä.

Tavoitteena on

  1. rakentaa malli laaja-alaisen osaamisen huomioimiseksi eri oppiaineissa arvioinnissa,
  2. uudistaa lukiokoulutuksen osuutta Tavastian kehittämisohjelmissa vastaamaan LOPS 2021 laaja-alaisen osaamisen teemoja ja tavoitteita,
  3. kehittää lukiokoulutuksen laadunhallintajärjestelmää, kehittää yhteinen korkea-asteen opintotarjotin, jossa jokaiselle lukiolaiselle löytyy omaa tulevaisuuden opintoja tukevia kiinnostavia opintokokonaisuuksia.

Hankkeen tutkimustyöstä vastaavat HAMKin opiskelijat (lopputyö). Hankkeen toteutumista levitetään useissa lukioverkostoissa. Verkostojen tapaamisissa esitellään hankkeen tuloksia.


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, lukiokoulutus

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Tuomo Iltanen, puh. +358 40 8696 470
tuomo.iltanen@kktavastia.fi

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 16.2.2021 kello 09.04