Taitavasti työhön – työllisyyspoliittinen avustus

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.1.2020

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Taru
Sukunimi Vierimaa
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Hämeen ely-keskus

Toimintasuunnitelmat

Tavastiassa on strategiansa mukaisesti tahtotila tukea seutukunnan työllisyyttä työllisyyspoliittisen avustuksen tukemana. Uudistunut ammatillinen koulutus korostaa opiskelijoiden työllistymisen merkittävyyttä ja ohjaa työllistymisen tukemiseen. Aina eivät kaikille tarjottavat uraohjaus- ja muut tarjottavat palvelut riitä työllistymiseen vaan mm. rakennetyöttömyystilanteissa tai valmistujan henkilökohtaisiin työllistymisvalmiuksiin liittyviin vajeisiin liittyen tarvitaan enemmän ohjausta ja henkilökohtaista tukea. Tavastia on sitoutunut Ketterimmät-työllistämisverkostotoimintaan, jonka tavoitteita tämä hanke edistää.

Ammattiopisto Tavastialla on laajat työelämän verkostot. Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitosten yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa on monimuotoista. On tahto olla kehittämässä työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. On haaste, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon valmistuvat eivät heti työllisty vaan osa päätyy työttömiksi työnhakijoiksi. Näin voi käydä myös varusmiespalveluksen tai perhevapaan jälkeen. Haluamme olla mukana tukemassa entisten opiskelijoidemme työllistymistä.

Samoin haluamme tukea työttömiä työnhakijoita, joilla on tahtotila siirtyä oppisopimukseen, mutta jotka tarvitsevat tukea oppisopimustyöpaikan löytämisessä ja opintojen laajuuden sekä sopivan tutkinnon valinnassa. Oppisopimus on monelle työttömälle työnhakijalle hyvä tapa nostaa osaamistasoa sekä työllistyä. Avustuksen myötä pystytään saattamaan yhteen tulevaisuuden osaajien kouluttamisesta kiinnostuneita työnantajia ja työttömiä työnhakijoita, joille oppisopimus on keino päivittää osaamista, suorittaa tutkinto tai sen osia sekä samalla työllistyä.

Haluamme myös työnantajana osallistua työllistämistyöhön ja tarjota työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja liittyen tähän hankkeeseen. Oppilaitosympäristössä on luontevaa kokeilla, pohtia omaa urasuunnitelmaa, tutustua ammatteihin ja työelämän vaatimuksiin käytännössä.

Yksi tavoite on myös vahvistaa Tavastian roolia ja yhteistyöverkostoja työllisyystoimijoiden ja välityömarkkinatoimijoiden verkostossa. Avustuksen myötä Tavastia vahvistaa yhteiskunnallisen vastuunkantajan rooliaan sekä osaamistaan työllistämis- ja työllisyydenhoidon kentällä.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia