OTADigi – Omalla työllä ammattiin digitaalisuutta hyödyntäen

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  14.12.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Minna
Sukunimi  Leminen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

 OTADigi-projektin päätavoitteena on kehittää., kokeilla ja ottaa käyttöön digitaalisuuteen pohjautuvia toimintamalleja ja työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen (mukaan lukien sekä oppisopimuskoulutus että työssäoppiminen) tukemiseen, arviointiin, ohjaamiseen ja dokumentointiin joustavien opintopolkujen toteuttamiseksi.

Päätavoitteeseen pyritään toteuttamalla seuraavat osatavoitteet:

  • mahdollistetaan ja tuetaan opiskelijoiden joustavien, yksilöllisten ja osaamisperusteisten työvaltaisten polkujen toteutumista digitaalisilla ja visuaalisilla ratkaisuilla ja kehitetään yksilöllisten polkujen seuraamista ja dokumentointia opiskelijahallintojärjestelmät huomioiden
  • parannetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen (ml. oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) laatua kehittämällä ohjausta ja tukemalla opiskelijoiden mahdollisuuksia edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa
  • kehitetään ja testataan digitaalista ohjausmateriaalia, menetelmiä sekä työkaluja osaamisen todentamiseen, oppimisen ohjaukseen ja opiskelijoiden osaamisen arviointiin ja dokumentointiin ja palautteen antamiseen opiskelijoiden, opettajien sekä työpaikkaohjaajien tarpeisiin pilottialoilla
  • listään opiskelijoiden aktiivisuutta oman osaamisensa osoittamiseen ja parannetaan opiskelijoiden motivaatiota digitaalisten välineiden/ sovellusten avulla
  • kehitetään siirrettävä luokka -mallia, joka mahdollistaa koko ryhmän oppimisen vieminen työpaikoille
  • jalkautetaan aiemman OTA -hankkeen tuloksia edelleen pilottialojen lisäksi muille tutkintoaloille

Mukana olevat organisaatiot

Etelä-Savon koulutus OY/ Etelä-Savon ammattiopisto Esedu Oy
 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto
 Ammattiopisto Tavastia
 Point college, Porvoo International College Ab

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia