OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 12.4.2019

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Anu
Sukunimi Konkarikoski
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Koulutushankkeessa kehitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien digi- ja tiimiopettajuus-osaamista hyödyntäen tutkimus- ja tietoperustaista Oppiminen Onlineosaamismerkkijärjestelmää.  Malli tarjoaa kustannustehokkaan ja sisällöllisesti rikkaan valtakunnallisen koulutuskanavan, joka samalla verkottaa opettajia yli oppilaitosrajojen mahdollistaen uusien innovatiivisten toimintatapojen laajamittaisen jalkauttamisen oppilaitoksiin niiden omista lähtökohdista. Koulutusosioissa perehdytään digipedagogiikan perustyökaluihin opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen (DigCompEdu) mukaisesti ja syvennytään niiden hyödyntämiseen tiimiopettajuuden ja -osaamisen rakentamisessa työelämälähtöisesti. Hankkeen toteutustapoina ovat koulutusosiosta riippuen osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malli, verkkokoulutus sekä lähipäivät.

Mukana olevat organisaatiot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia