Liikkuva Tavastia 2

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Toiminta-aika 1.8.2020 – 30.6.2021

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tuomo
Sukunimi Iltanen
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintasuunnitelmat

Aiemmissa hankkeissa korostuivat erilaisten tilojen ja välineiden käyttö liikunta-aktiviteeteissa. Uuden hankkeen tarkoitus on hyödyntää ammattiopistossa aiemmin saatuja ja lukuvuonna 2019-2020 Liikkuva Opiskelu-hankkeessa saatuja kokemuksia. Hanke hyödyntää opiskelijatutoreita liikunta-agentteina ja hanke edistää toiminnan siirtymistä vakiintuneiksi käytännöiksi liikunta-aktiviteettien ohjaamista opinnollistamalla.

Hankkeessa hyödynnetään koulutuskuntayhtymän yhteisiä resursseja kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön saavutettaviksi ja vakiinnutetaan liikunnallistamisen toimintaperiaatteita jokapäiväiseen työhön ammattiopistossa ja lukioissa. Aiemmassa Liikkuva Tavastia hankkeessa saatiin uusia liikuntavälineitä ja niiden kierrättämisen toimintoja on tarkoitus jatkaa uudessa hankkeessa ja laajentaa kiertoliikettä uusiin toimipisteisiin ympäri kampusta.
Liikuntatuutoreiden roolia halutaan uudessa hankkeessa nyt vahvistaa.

Tavoitteet
1. vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen
2. opetuksen ja oppituntien toiminnallisuus lisääminen
3. välitunti- ja taukoaktiviteettien lisääminen
4. yhteisöllisyyden parantamisen ja opiskelijoiden osallistamisen jatkaminen
5. liikunta-tutoreiden roolin ja heidän rekrytointinsa vahvistaminen
6. tiedon tarjoaminen terveellisten elintapojen vaikutuksista opiskelijan hyvinvointiin – liikunta, ravinto, uni,
henkinen hyvinvointi
7. esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen ja sovellettu liikunta eri opiskelijaryhmillä
8. sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen liikuntatarjonnassa ja sen suunnittelussa

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia
Kaurialan lukio
Lyseon lukio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia