KOPPI – Kaikkialla oppii – uusi lukio 2020/ Kaurialan lukio

PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projekti tila  Käynnissä
 Aloituspäivämäärä  26.9.2014

HAKIJA/HALLINNOIVA ORGANISAATIO

Nimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/ Lukiokoulutus-liikelaitos

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ

Etunimi Tuomo
Sukunimi  Iltanen
 Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RAHOITUSVIRANOMAINEN

 Opetushallitus

PROJEKTIN KUVAUS

Lukiokoulutukselle on heitetty valtakunnallisesti suuri määrä haasteita (uudet tavoitteet ja tuntijako sekä ops-perusteet, sähköiset yo-kirjoitukset, rahoitusjärjestelmä- ja järjestäjäverkkouudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen). KOPPI-hanke pyrkii ottamaan näistä kopin yhdistämällä tilankäytön kustannustehokkuuden ja pedagogisen/toimintakulttuurin kehittämisen.

Lähtökohtana on se, että lukioiden tilatarpeet mitoitetaan siten, että kaikilla oppitunneilla ei tarvita koulun järjestämää tilaa, esim. luokkahuonetta (periaate käytössä Jyväskylän uusien, n. 2017-18 aloittavien lukioiden tilasuunnittelussa). Oppijat opiskelevat osan (esim. 1/6) eri oppiaineiden kursseista luokkatilan ulkopuolella KOPPI-mallin mukaisesti: mahdollisimman autenttisissa ympäristöissä käyttäen monipuolisia työskentelytapoja ja myös oppiainerajat ylittäen (Jyväskylässä hyviä kokemuksia mm. KULTSI-kokeilusta; Hämeenlinnassa toteutettu ilmiöpohjaista projektioppimista 6-8 vuotta, Salossa kokemusta verkko-opetuksesta monelta vuodelta).

Hankkeessa kehitetään siirrettävä KOPPI-toteutuksen malli, joka sisältää kolme tasoa:

  1. Käytäntö (työjärjestys/tila- ym. järjestelyt)
  2. Oppiminen (opetuksen/opiskelun tavat)
  3. Toimintakulttuuri (osallisuus, viihtyisyys).

Hankkeessa kootaan kokemuksia “Kaikkialla oppii” -periaatteen toimivuudesta (mikä toimii, mikä ei) ja rakennetaan eri tasojen (käytäntö, oppiminen, toimintakulttuuri) toimiviksi todetuista elementeista malli, jolla lukion toiminta voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja innostavasti. Kyseessä on lukion toimintakulttuurin pysyvä muutos, ei vain hankkeen aikana toteutettava toimintatapa.

 Mukana olevat organisaatiot

Jyväskylän lukiokoulutus: Cygnaeus-lukio, Jyväskylän Lyseon lukio, Sepän lukio, Voionmaan lukio
 Lukioliikelaitos Tavastia: Kaurialan lukio
 Salon lukio
© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia