DigiVälkky

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  14.12.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Marja
Sukunimi Vaario
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Rahoituspäätöksen mukaisesti valtionavustus kohdennetaan seuraaviin tavoitteisiin, jotka on tarkennettu toimivaksi hankekokonaisuudeksi:

Verkostolla kehittäminen / verkoston osaamisen kehittäminen

a. temaattiset ryhmät samantyyppisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.

Teemaryhmät muodostetaan aloista, jotka ovat pedagogisesti samantyyppisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen tuen näkökulmasta (koordinaattori + teemaryhmien pj:t):

b. työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen, työnantajaraati, yrittäjäyhdistykset

1.     Verkoston yhteinen oppimisen digitaaliseen tukemiseen liittyvä tiivis tietopaketti työnantajille 4/2016- (koordinaattori + hanketiimi)

2.     Työnantaja- ja yrittäjäyhdistysraati muodostetaan koko verkoston alueella hankkeen alkuvalmistelujen jälkeen. Toiminta 9/2016-10/2017

c. verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta (nykytila, välineet, peda, oppilaitosten erityisosaamisten hyödyntäminen yhteistyössä, ks. tarkempi suunnitelma)

Työstäminen aloitetaan Välkky-verkoston johtoryhmässä 2/2016 sekä tarvittavissa työryhmissä verkoston oppimisen digitaalisen tuen asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Työ jatkuu vuoden 2016 ajan

Tiedon hallinta / tiedolla johtaminen

a. opiskelijaa koskeva tieto: eportfoliot, eHOPS jne. osallisuuden tasolla ja järjestelmätasolla huomioiden valtakunnalliset ePerusteet ja eHOPS.

oppilaitos-/alakohtaisissa prosesseissa huomoidaan valtakunnalliset järjestelmät (ei päällekkäistä tai ristiriitaista työtä), hanketiimi ja Välkky-johtoryhmä 2/2016-10/2017

b.prosessin hallinta eli tiedot työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä, sisällöistä, seurannasta ja tuloksista oppimisen digitaalisen tukemisen näkökulmasta sekä tämän vieminen oppilaitosten laatujärjestelmien mukaisiin prosessikuvauksiin

1.     Välkky-johtoryhmä sekä ao. työryhmät sekä koulutuksen järjestäjien prosesseista vastaavat henkilöt 10/2016-

2.     edellisen pohjustukseksi hanketiimi ja teemaryhmät: uuden pedagogiikan mahdollistavat rakenteet (tarvittavat välineet, osaaminen, työaika ja työnjako sekä opiskelijan, opettajan ja työnantajan ymmärrys tietoturvasta). Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan/-ohjaajan ohjauksen ja tuen istuttaminen opettajan ja ohjaajan työhön ja oppilaitosten prosesseihin oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen aikana.

c. strategiataso, johdon koulutus, laatunäkökulma

d. sähköisen tunnistautumisen mahdollistaminen

Välkky-verkoston johtoryhmän ja työryhmien kokoonpanot ovat verkoston wiki-sivuilla: https://valkky-oppilaitosverkosto.wikispaces.com/

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia
 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
 Hyria koulutus Oy
 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 Kiipulasäätiö
 Hevosopisto Oy
 Hämeen ammatti-instituutti

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia