SOTENET goes with EurocomSmart 2020

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.6.2020

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi Hottinen
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hanke on yksivuotinen Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työpaikkajaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKS:ssa asetetut osaamistavoitteet sekä ammatillisten tutkinnon osien että yhteisten opintojen (esimerkiksi kielellinen ja monikulttuurinen osaaminen) osalta. Liikkuvuusjaksot voidaan toteuttaa myös valinnaisen tutkinnon osan aikana. Ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä tai osanäytöissä.

Opiskelijoiden yksilöliikkuvuuksien lisäksi hankkeessa on apurahaa yhdelle ryhmäliikkuvuudelle Viroon. Ryhmäliikkuvuuden tarkoituksena on mahdollistaa liikkuvuusjaksot myös alle 18-vuotiaille, erilaista tukea ja ohjausta sekä rohkaisua tarvitseville opiskelijoille. Ryhmä koostuisi kahdeksasta opiskelijasta ja kahdesta ohjaavasta opettajasta.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi Forssan Ammatti-instituutin, Keudan, Kirkkopalvelut ry:n, Rasekon, Ammattiopisto Varian, Tredun ja Sakkyn sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Hankkeeseen liittyy myös yhteistyö EurocomSmart verkoston kanssa. EurocomSmart- verkostoon kuuluu yhteistyökumppaneita Suomen Sotenetin lisäksi ammatillisia oppilaitoksia Espanjasta, Belgiasta, Hollannista, Italiasta, Kreikasta, Saksasta ja Tanskasta. Tämä yhteistyö keskittyy nimenomaan henkilöstön viiden päivän mittaisiin asiantuntijaliikkuvuuksiin eli -viikkoihin, jotka on tarkoitettu opiskelijaliikkuvuuksia ohjaaville työpaikkaohjaajille ja opettajille. Näiden asiantuntijaliikkuvuuksien tavoitteena on opiskelijaliikkuvuuksien laadun parantaminen, osaamisenarvioinnin kehittäminen, työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön parantaminen, eri kulttuurien ja Euroopan maiden työelämäosaamisen kehittyminen ja vertailu. Hankkeen erityisosaamisen kehittymisen aiheita ovat esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio, robotiikka, terveys- ja hyvinvointiteknologia, syrjäytymisen estäminen ja inkluusi

Partnerit kartalla

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia