Reconstructing SOTENET-network to assure the quality of student mobility

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.6.2019

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi Hottinen
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hanke on kaksivuotinen Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työpaikkajaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKS:ssa asetetut osaamistavoitteet sekä ammatillisten tutkinnon osien että yhteisten opintojen (esimerkiksi kielellinen ja monikulttuurinen osaaminen) osalta. Liikkuvuusjaksot voidaan toteuttaa myös valinnaisen tutkinnon osan aikana. Ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä tai osanäytöissä.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi Forssan Ammatti-instituutin, Keudan, Kirkkopalvelut ry:n, Rasekon, Ammattiopisto Varian, Tredun ja Sakkyn sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Suunniteltuja opiskelijaliikkuvuuksia on 65, joista kaksi on tarkoitettu vastavalmistuneelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Hankkeessa on varattu rahaa verkoston kotimaisille yhteistyökumppaneille opintovierailua varten, jonka tavoitteena on perehtyä toisen eurooppalaisen ammatillisen oppilaitoksen osaamisen tunnistamis- ja tunnustamiskäytänteihin ja oppia niistä. Lisäksi voimme tarjota hankkeessa uusimpien eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden työpaikkaohjaajille mahdollisuuden tulla tutustumaan suomalaiseen hoitotyöhön

Partnerit kartalla

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia