KANSAINVÄLISYYSPOLKU ON MAHDOLLISUUS! (IPO) ERASMUS+ KA1

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.6.2019

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Elina
Sukunimi Kanerva
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Kansainvälisyyspolku on mahdollisuus! on kaksivuotinen Ammattiopisto Tavastian Erasmus+ -liikkuvuushanke. Tarkoituksena on tehdä opiskelijoille suunniteltu kansainvälisyyspolku todelliseksi mahdollisuudeksi. Hanke pohjautuu Koulutuskuntayhtymä Tavastian kansainvälisyysohjelmaan, jonka tavoitteena on aktivoida opiskelijoita ja henkilöstöä parantamaan valmiuksiaan toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa.

Hankkeessa on 19 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta. Kumppaneista 13 on oppilaitoksia ja kaksi yritystä. Suunniteltuja opiskelijoiden liikkuvuuksia on 91 kpl ja henkilökunnan liikkuvuuksia 17 kpl. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen pituus on keskimäärin 28 päivää ja henkilökunnan 7 päivää.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKssa asetetut osaamistavoitteet ammatillisten tutkinnonosien osalta. Ne arvioidaan näyttöinä tai osanäyttöinä. Kv-vaihtoon osallistuminen näkyy myös opiskelijan asenteina. Hän saa myönteistä palautetta ja huomaa selviytyvänsä vieraassa ympäristössä. Tällä on itsetuntoa lisäävä vaikutus. Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot sekä suvaitsevaisuus lisääntyy. Liikkuvuusjaksolla on myönteinen vaikutus motivaatioon, mikä näkyy aktiivisena osallistumisena.

Tavoitteina henkilöstön liikkuvuusjaksoille on muutosvalmiuden lisääminen, eri kulttuurien ymmärtäminen, ohjausosaamisen lisääminen, työelämäyhteyksien kehittäminen sekä motivaation lisääminen ja tyytyväisyys omaan työhön.

Partnerit kartalla (pdf)

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia