Adventure Track Kaurialan lukio

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Projektin luonne KV-projekti
Projektin aiheena on perinteiset pelit ja leikit Suomessa ja Espanjassa. Pelit ja leikit kerätään yksiin kansiin, niin paperilla kuin sähköisesti, suomalaisia ja espanjalaisia perinnepelejä ja -leikkejä. Niiden pohjalta toteutetaan seikkailurata Espanjassa paikallisille alakoululaisille.

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

Projektin tavoitteena on:
1) Liikunnallisen kulttuuriperinteen jatkaminen sukupolvelta seuraavalle
2) Kirjallisen ja suullisen kielen harjoittaminen
3) Ohjaus- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen
4) Vastuunottaminen projektin toteuttamisesta -projektinhallintataitojen oppiminen
5) Tablettien ja uuden teknologian hyödyntäminenoppimisprosessissa

Tavoitteiden toteutuminen:
1) Alakoululaiset ja päiväkodin lapset Suomessa piirsivät lempipelejään ja -leikkejään. Nämä kuvat lähetettiin Espanjaan alakoululaisille.Yhteiseen sähköiseen eKirjaan kerättiin 10 liikuntaleikkiä Suomesta ja 10 Espanjasta.
2) Leikkejä ohjatessa ja eKirjaa laatiessa opiskelijat käyttivät monipuolisesti kielitaitoaan.
3) Suomalaiset opiskelijat espanjalaisten avustaessa ohjasivat liikuntaleikit espanjalaisen alakoulun oppilaille, ja päin vastoin, ja suoriutuivat siinä hyvin.
4) Opiskelijamme jaettiin ryhmiin, jotka kukin vastasivat omasta tehtävästään – seikkailuradan suunnittelu, dokumentointi, alakoululaistenhaastattelu/piirrokset.
5) Tabletit olivat matkalla mukana ja opiskelijatdokumentoivat (valokuvat,videot) eri tapahtumia jatkuvasti. Matkan jälkeenkoottiin eKirja opiskelijoiden toimesta. eKirja toteutettiin iPadilla CBBAppsilla.

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia