21st-Century Ideas Hämeenlinnan lyseon lukio

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä

Toimintasuunnitelmat

Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

Hankkeen toiminta välittää opiskelijoille yrittäjämäistä ajattelua ja toimintamalleja. Toiminnallisten menetelmien ansiosta opiskelija pystyy arvioimaan uudelleen sekä täydentämään taitojaan, opiskelijan itseluottamus vahvistuu, minäkuva kehittyy ja yksilöllinen lahjakkuus vahvistuu. Itse toimiminen ja tekemällä oppiminen tukevat motivaatiota ja luovuutta. Hankkeella edistetään opiskelijoiden koulutettavuutta ja tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia. Opiskelija työstää omaa yrittäjämäistä viitekehystään mm. liiketoimintasuunnitelman ja yritysmaailmaan luotujen kontaktien avulla.

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia