Työtä riittää! ESR

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.8.2020

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Kiipulasäätiö sr

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Sinikka
Sukunimi Koskiluoto
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Hämeen ely-keskus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä viimeisen vaiheen opiskelijoita ja jo valmistuneita. Hankkeen toimilla pyritään vastaamaan yritysten työvoiman saatavuuteen ja kohtaanto-ongelmaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda osatyökykyisille valmennusmalli, jolla voidaan parantaa heidän työllistymistään. Valmennusmallissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ja työelämän tarpeet. Työllistymisen tukena käytetään myös digitaalisia välineitä. Samalla tehdään työanalyysia Ratko-mallia apuna käyttäen ja rakennetaan valmennettaville työnkuvia yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä näihin tehtäviin. Yrityksille rakennetaan selkeä palvelukartta osatyökykyisten työllistämisestä ja tuetaan heitä rekrytointiprosessissa.

Konkreettisena toimintana yrityksille koulutetaan RATKO-mallin käyttöä ja sen avulla etsitään yrityksistä työtehtäviä, joita osatyökykyiset voivat tehdä. Yrityksille järjestetään infoja ja työpajoja osatyökykyisten työllistämisestä ja sen tuista. Näin saadaan tuettua yrityksiä työllistämisessä kokonaisvaltaisesti.

Hankkeessa haetaan osatyökykyisiä, joiden työllistymisessä on haasteita. Heille rakennetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan valmennusmalli, jonka avulla he voivat työllistyä yrityksissä työanalyysin avulla rakennettuihin työtehtäviin. Valmennuksessa lisätään asiakkaiden työelämässä tarvittavaa osaamista siten, että se mahdollistaa työllistymisen. Työllistymisprosessissa hankkeen toimijat ovat aktiivisesti auttamassa ja tukemassa yrityksiä sekä
asiakkaita. Työllistymisen apuna testataan erilaisia digitaalisia välineitä, kuten video CV, sähköiset työnhaun alustat.

Hankkeen tuloksena on luotu osatyökykyisten työllistämisen malli, jota hyödyntämällä saadaan työllistettyä helpommin osatyökykyisiä. Mallia voidaan hyödyntää työllisyyden kuntakokeilun mallien rakentamisessa. Hankkeen tuloksena osa valmennuksen asiakkaista on työllistynyt ja yritykset ovat saaneet täsmäkoulutettua henkilöstä työntekijävajeeseensa.Yritykset ovat oppineet RATKO-mallin käyttöä ja työllistämisen tukien käyttöä.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kiipulasäätiö sr

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia