TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi (ESR)

Projektin perustiedot

Projektin tila  Käynnissä
 Toteutusaika  1.3.2018 – 28.2.2021

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Hämeen ammattikorkeakoulu

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Jorma
Sukunimi Lakso
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Hämeen ely-keskus

 Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO

Toimintasuunnitelmat

 Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018 ja varsinkin tekniikan aloilla on tarvetta uusille toimintatavoille ja malleille, jotta reformin haasteisiin pystytään vastaamaan. TEFORMIn tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

  • kone- ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
  • autoala (Ammattiopisto Tavastia)
  • sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
  • talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projekteissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridin oppimisympäristön käytännön sovelluksia. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi ja toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi. Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaita ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavastii erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEROMI-tiimin jäseneksi oman opettajakouluttajan. Hankkeessa vastaan myös Itämeri-strategiaan etsimällä hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisiä kumppaneita.

TEFORMIn nettisivut

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia