Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään ESR

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Toteutusaika 1.11.2018 – 30.6.2021

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Virve
Sukunimi Turunen
Sähköposti etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Toimintasuunnitelmat

Lukion uusi OPS (2016) tekee lukio-opiskelijoiden työelämäsuuntautuneen opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä välttämätöntä. Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään hankkeen tavoitteena on vastata kysyntään  tulevaisuusorientoituneesti, sillä lukiolaisten siirtyminen työelämän ammattilaisiksi kestää jatko-opinnoista riippuen useampia vuosia.

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja pilotoida lukioon soveltuvia uusia työelämäyhteistyön käytänteitä ja malleja hankekumppaneiden kesken. Hankkeessa on ainutlaatuisia opiskelijoiden ja opettajien työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen kehittäminen tulevaisuusperspektiivistä käsin. Kehitettyjä toimintatapoja ja malleja jaetaan ja tehdään näkyväksi sekä hyödynnettäväksi digitaalisesti.

Hankkeen painopisteitä ja siten toimenpiteitä ovat

  • työelämäyhteistyön kehittäminen
  • yrittäjyystaidot
  • opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen
  • opetushenkilöstön työelämäpedagogisten taitojen kehittäminen

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Lyseon lukio, Kaurialan lukio, Parolan lukio ja Lammin lukio
Riihimäen kaupunki, Riihimäen lukio ja aikuislukio
Salon kaupunki, Salon lukio
Someron kaupunki, Someron lukio
Porvoon kaupunki, Linnankosken lukio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia