Erityinen tuki

Opiskelun tuki Hämeenlinnan lukioissa – apua opiskelun ongelmista muihin elämän haasteisiin

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan on mahdollista saada opiskeluunsa tukea myös lukio-opinnoissa. Tuen tarpeet arvioidaan yhdessä opiskelijan kanssa ja tarpeisiin vastataan koulussa mahdollisuuksien mukaan. Tuki annetaan tavallisesti opetusjärjestelyin sekä erilaisin tukikurssein, pienryhmäohjauksin tai yksilöohjauksin.

Erityisopettaja

Erityisopettaja palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Yksilölliseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite, erillinen koetila, oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta sekä isokirjaimiset tehtävät.

Jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan myös lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Koulukuraattori

Kuraattori Piritta Salo on tavattavissa Lyseolla keskiviikkoisin ja torstaisin. Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse p. 050 9110 941 tai lähettämällä  Wilma-viestin. Koulukuraattorin kanssa voit keskustella mm. omaan elämään liittyvistä tilanteista ja opiskelun etenemisestä sekä opintojen tukimuodoista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijoiden huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä kuraattoriin. Työhuone sijaitsee kellarikerroksessa erityisopettajan ja terveydenhoitajan vieressä.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén,
puh. 040 749 3843

Apulaisrehtori Tiina Kivinen,
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 5090 757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia