Ylioppilastutkinto

Abi-info
Yo-kokeisiin osallistuvalla on osallistumispakko abi-infoihin, joita järjestetään kaksi kutakin tutkintokertaa kohti (ilmoittautuminen ja koejärjestelyt). Kaikki yleiset ja oppiainekohtaiset määräykset on luettavissa osoitteessa  https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Syksyn kirjoitusten info pidettiin  vko:lla 21. Syksyn 2018 Yo-kirjoituksiin osallistuville Abi-info tulossa tähän. Koepäivät löydät tämän sivun alareunasta.

Syksyn 2018 kirjoituksiin ilmoittaudutaan keväällä. Koulussa olevat opiskelijat tekevät ilmoittautumisen ohjatusti erillisen aikataulun mukaisesti. Kevään ylioppilaita tiedotetaan ilmoittautumisesta erikseen. Jos olet tulossa uusimaan YO-kokeita ja olet jo valmistunut, ota yhteys koulun kansliaan  1.6.2018 mennessä.

Yleistä tietoa tutkinnosta ja tutkinnon rakenteesta

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät).  Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ja hyväksytyn kokeen kerran.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus tai vieraskilisillä S2-koe

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista, joista yhdessä tulee olla laaja (pitkä) oppimäärä. (Kokelaan
lukiossa suorittama oppimäärä ei kuitenkaan rajoita sitä, minkä tason kokeen hän valitsee yo-kirjoituksissa)

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista (Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu)

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Yo-kirjoitus on maksullinen ja maksut vahvistetaan yo-tutkintolautakunnan toimesta vuosittain.

Yo-kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Ylioppilastutkintotodistus annetaan sellaiselle opiskelijalle,
joka on suorittanut hyväksytysti koko lukion oppimäärän (väh.75 kurssia) ja kaikki neljä pakollista yo-koetta.
Ylioppilastutkinnon arvosanat Laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur
(4), lubenter approbatur (3), approbatur (2), improbatur (0). Yleisarvosanaa ei anneta.

Syksyn 2018 ylioppilaskirjoitukset

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2018-koepaivat

Kevään 2019 ylioppilaskirjoitukset

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2019-koepaivat

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén,
puh. 040 749 3843

Apulaisrehtori Tiina Kivinen,
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 5090 757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia