Taito- ja taideaineet

Lukiolaisen kannattaa valita lukuaineiden rinnalle myös taito- ja taideaineita.
Näin kartutat kulttuurista pääomaasi ja pääset toteuttamaan itseäsi!

Lyseolla on tarjolla pakollisten kurssien lisäksi monipuolisesti valinnaisia kursseja.
Voit myös suorittaa kuvataiteesta, musiikista ja liikunnasta lukiodiplomin.
Lukiodiplomin suoritusohjeet ja vanhat lukiodiplomitehtävät

Liikunta – osaksi oppimista ja osaksi elämää

Lukion liikuntakurssien tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Monipuolisilla liikuntakursseilla luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen, välitetään suomalaista ja paikallista liikuntakulttuuria sekä fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla ohjataan opiskelijoita ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle. Lisäksi liikuntatunnit ovat rentouttava välipala tietopuolisten tuntien lomassa.

Kuvataide

Lukion kuvataideopetuksen lähtökohtana on koko visuaalinen kulttuuri, jonka keskellä me kaikki elämme: kuvataide, visuaalinen media ja ympäristö. Kuvataide on yleissivistävä oppiaine, jonka kautta opiskelija saa tietoa kulttuurihistoriasta ja taiteen maailmasta. Opiskelijalle rakentuu oman taidesuhteen kautta myös merkittävä väline oman minuuden ja maailman rakenteiden pohdinnalle ja työstämiselle. Taide vastaa monin eri tavoin meitä kaikkia askarruttavaan kysymykseen: kuka minä olen ja mikä on maailma ympärilläni?

Opiskelu tapahtuu pääosin oman työskentelyn, kokeilujen ja pohdinnan kautta. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti eri tekniikoihin, niin perinteisiin kuin uusiinkin, kurssien eri painotusten mukaisesti. Kuvataiteella on annettavaa ihan jokaiselle!

Musiikki

Valtakunnallisten kurssien (1-6) lisäksi voit valita mm. bändi-, kuoro-, musiikkiprojektikursseja omien vahvuuksien ja toiveiden mukaisesti. Lukiossamme voit suorittaa myös musiikin lukiodiplomin.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén,
puh. 040 749 3843

Apulaisrehtori Tiina Kivinen,
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 5090 757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia