SIVUA PÄIVITETÄÄN

Oppivelvollisuus ja maksuton koulutus

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Osa uusista opiskelijoista on oppivelvollisia. Jos tulet suoraan peruskoulun 9. luokalta opiskelemaan toisen asteen koulutusta, olet oppivelvollinen. Sinulle kuuluu maksuttomana opetus, päivittäinen ateria, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit. Koulu hankkii sinulle edellä mainitut oppimateriaalit ja -välineet.

Muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille tulee kustannuksia opetuksen edellyttämistä oppimateriaaleista ja työvälineistä.

Muiden kuin oppivelvollisten tulee hankkia itse tarvittavat oppikirjat. Kirjoja ei tarvitse hankkia ennen opintojen alkua, mutta kirjakaupoissa on kesäaikana tarjouksia, joita voit halutessasi hyödyntää.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opinnoista tehdään opinto-ohjaajasi kanssa suunnitelma ja kirjataan opiskelusuunnitelmaan. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi suorittaa opintojaksoja itsenäisesti opiskellen, lukion verkko-opintoina ja mahdollisesti myös kesälukio- ja aikuislinjan opintoina.

Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa suositeltava opintojaksokertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on noin 120 opintopistettä – 60 opintopistettä kumpanakin vuonna. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jää opiskeltavaksi 30 opintopistettä.

Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman, arvosanojen uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Suunnitelma opintojen pidentämisestä  kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen tehdään kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen suunnittelu

Lukion uuden opetussuunnitelman mukaan jaetaan valtakunnallisiin pakollisiin , valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin, jotka suorittamisesta saadaan opintopisteitä. Lukion oppimäärän suorittamiseksi (väh. 150 opintopistettä)  tulee olla suoritettuna pakollisten opintojaksojen lisäksi vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista.

Opintojaksojen laajuus vaihtelee ja kahden opintopisteen suuruinen opintojakso on kestoltaan laskennallisesti 38h (38x45min tai 22,8x75min). Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin opintojaksoihin liittyviä opintoja, joilla syvennetään aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Valtakunnallisia valinnaisia pitää lukion oppimäärään sisällyttää väh. 20 opintopistettä. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat useamman oppiaineen opintoja, menetelmäopintoja, pelkästään koulukohtaisia valinnaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintojaksoja.

Ensimmäisenä lukiovuotenasi opiskelet paljon valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja. Riippuen ainevalinnoistasi tai linjastasi lukujärjestykseesi tulee myös valittavia aineita. Sinulle tehdään ensimmäisen jakson lukujärjestys valmiiksi elokuussa, mutta jatkat opintojesi suunnittelua yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa opo-tunneilla.

Lukion opetussuunnitelma 2021

Opintojaksojen suoritusjärjestys

Opintojaksojen suoritusjärjestys mainitaan opetussuunnitelmassa jokaisen oppiaineen kohdalla. Ensimmäisenä vuonna tehdään pääasiassa paljon pakollisia opintojaksoja, jotka ovat pohjana seuraavana vuonna valittavissa oleville valtakunnallisille valinnaisille opintojaksoille. Yleensä opintojaksot etenevät numerojärjestyksessä, mutta koulukohtaisille valinnaisille on myös mahdollista päästä ilman kaikkia aikaisempia suoritettuja opintojaksoja.

Opintojaksojen paikka jaksottain on näkyvillä opintotarjottimessa ensimmäisen vuoden opintojen kohdalla. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat LOPS2016 mukaan ja heidän kurssinsa on nähtävissä samassa opintotarjottimessa 2. ja 3. vuoden opintojen kohdalla.

Tällä hetkellä lukiossa opiskellaan kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti siten, että syksyllä 2021 opintonsa aloittaneet opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan (LOPS21).

Opintojaksojen lyhyet kuvaukset (OPS 2021)

Tulossa tähän

Lisätietoja antaa

Tiina Kivinen

Apulaisrehtori, urheilulinjakoordinaattori
Tiina.Kivinen@kktavastia.fi
+358405008913

Sivua päivitetty 17.5.2022 kello 11:54