Opiskelun tuki

Erityisopettaja

Anna-Leena Mäkinen
puh. 040 8682 114, anna-leena.makinen@kktavastia.fi

Erityisopettaja palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Yksilölliseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite, erillinen koetila, oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta sekä isokirjaimiset tehtävät.

Jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan myös lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveyden- ja hammashoito

Terveydenhoitaja Marja Järvinen (puh. 050 5529417, marja.jarvinen@hameenlinna.fi) on tavattavissa koululla maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaihin klo 10-11 ilman ajanvarausta. Muuna aikana vastaanotto on ajanvarauksella. Ajan voit varata puhelimitse, wilman kautta tai käymällä. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä käynnin. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9.luokalla. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Koulukuraattori

Piritta Salo
piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 9110 941
Sähköinen ajanvaraus

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin. Koulukuraattorin kanssa voit keskustella mm. omaan elämään liittyvistä tilanteista ja opiskelun etenemisestä sekä opintojen tukimuodoista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijoiden huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Opiskelijahuollon psykologi

Virpi Seppälä

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Ohjaamo

Ohjaamo kokoaa kaupungin palvelut (vain hämeenlinnalaisille) nuorille. https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/nuorisopalvelut/ohjaamo/#

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia