Opiskelijahuolto

Koulun opiskeluhuolto

Koulun opiskelijahuoltoasioista vastaavat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori sekä asianomainen ryhmänohjaaja. Opiskelijahuolto käsittelee opiskelijan opintoihin vaikuttavia sosiaalisia ja terveydellisiä seikkoja ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Käsittely voidaan tehdä vain opiskelijan suostumuksella.

Terveyden- ja hammashoito

Terveydenhoitaja Marja Järvinen

  • puh. 050 5529 417
  • marja.jarvinen@hameenlinna.fi
  • on tavattavissa koululla MA ja KE-PE. Ajanvaraukseton vastaanotto klo 10.30 – 11.30, muuna aikana vastaanotto on ajanvarauksella.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri käy koululla. Ajanvaraukset lääkärille tehdään terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitajaan ja lääkäriin voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskelijan terveyteen liittyvissä asioissa niin opiskelija itse kuin opiskelijan vanhemmatkin.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä käynnin. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus terveydenhoitajan kautta jakelukeittiöön heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9.luokalla. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Koulukuraattori

Piritta Salo, piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 – 9110 941

Kuraattori on tavattavissa Kaurialassa maanantaisin ja tiistaisin. Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin. Koulukuraattorin kanssa voit keskustella mm. omaan elämään liittyvistä tilanteista ja opiskelun etenemisestä sekä opintojen tukimuodoista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijoiden huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Opiskelijahuollon psykologi

Virpi Seppälä

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee Ammattiopisto Tavastian sosiaali- ja terveysalan tiloissa osoitteessa Hattelmalantie 8, S-rakennus.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia