Kaurialan lukio rakentamassa EU:n tulevaisuutta

Kaurialan lukion opiskelijat osallistuivat EU-tulevaisuuskeskusteluun Helsingissä 11.10.  Seminaarissa keskusteltiin siitä, mihin suuntaan EU:ta tulisi kehittää. Keskustelun pääaiheina olivat globalisaatio, sosiaalinen ulottuvuus ja EMU. Kaikki tapahtumassa taltioidut dokumentit lähetetään komission tarkasteltavaksi Brysseliin.

Erityisesti hämeenlinnalaisten nuorten ääni tuli hyvin kuuluviin salissa – Kaurialan lukion opiskelijaryhmä oli ainoa nuorten edustaja seminaarissa. Esille keskustelussa nostettiin muun muassa huoli nuorisotyöttömyydestä, vapaakaupan tärkeys ja opiskelun motivointi. Lukiolaiset kertoivat myös huolensa siitä, että EU on nuorille liian etäinen ja tietoisuutta sen toiminnasta tulisi lisätä.

Kaurialan lukion opiskelijat saivat paljon kiitosta aktiivisesta osallistumisestaan keskusteluun. ”Myös yksi tapahtuman järjestäjistä tuli henkilökohtaisesti kiittelemään meitä tilaisuuden lopuksi” toisen vuosiasteen opiskelijat Jonna Eloranta ja Anne Penttilä kertovat. Tapahtuma järjestettiin yhdessä komission ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

EU:n ja koko Suomen tulevaisuus koskettaa erityisesti nuoria, ja siksi osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on tärkeää. Kaurialan lukion yhteiskunnallinen aktiivisuus on loistava esimerkki koko valtakunnan nuorille.

Elisa Hyvärinen, opiskelija Kaurialan lukio

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia