Kaurialan kakkoset pohtivat energia-asioita

Kaurialan lukiossa vietettiin tiistaina 26.11. joustopäivää, jonka aiheena oli energian tuotanto ja kulutus kestävällä tavalla. Opettajat olivat etukäteen tiimeissä jakaneet aiheen viiteen osaan, joita olivat vesi, ilma, maa ja ruoka, liikkuminen sekä asuminen. Näille oli etukäteen myös pohdittu alateemoja, joista toisen vuoden opiskelijoiden ryhmät ryhtyivät hankkimaan tietoa ja työstämään esityksiä. Esitykset käytiin läpi iltapäivän aikana oman teemaryhmän kesken ja koko koululle ne esitetään myöhemmin.

Vesi-aiheen alateemoja olivat muun muassa valtameret ja muovi, veden puute, mikromuovit, mannerjäätiköiden sulaminen, pohjavesi sekä Doha ja Qatar ja vettä vaativat urheilulajit, kuten golfkenttien kastelu.

Veden puutetta opiskelijat pohtivat esimerkiksi trendiruoka avokadon viljelyn kannalta. Avokadon viljelyyn kuluu vettä valtavat määrät. Omilla ostopäätöksillä voi vaikuttaa, mikä ainakin on konkreettinen teko lähellä omaa arkea. Lisäksi opiskelijat muistuttivat olemaan valuttamatta vettä hanasta turhaan ja käymään suihkussa ripeästi.

Liikkumisen teemoja olivat muun muassa sähkö- ja kaasuautot, sähköpyörät, luonnossa liikkumisen vastuullisuus, joukkoliikenne vs. yksityisautoilu, junaliikenne ja vapaaehtoinen matkustaminen. Esiin nousivat muun muassa lentoverotus sekä eri kulkumuotojen tuottamat päästöt. Vaikka opiskelijoista muutama sanoi päästöjen vaivaavan mieltä, ei luokassa kuitenkaan tuomittu aurinkolomalle lentämistä ainakaan tähän vuodenaikaan.

Ilma-aiheen alla käsiteltiin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuvien äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymistä, lentomatkustamisen hiilijalanjälkeä, hiilidioksidipäästöjä sekä sademetsien hakkuiden vaikutusta. Suomessa ja maailmalla ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät esimerkiksi tulvat ja myrskyt. Talvet voivat lämmetä jopa 2-7 astetta. Suomessa ei liiemmälti voi sademetsien hakkaamiseen vaikuttaa, mutta opiskelijoiden mukaan voimme huolehtia siitä, että Suomessa ei hakata metsiä liikaa.

Asumisen teemoja olivat muun muassa tekoälyteknologia, asuntojen lämmitysmuodot, mökkeilyn ekologiset vaikutukset vesistöihin, kaupungistumisen edut ja haitat sekä arjen sähkönsäästövinkit.

Maa ja ruoka -ryhmässä taas pohdittiin fossiilisia polttoaineita, sekasyönnin ja veganismin vaikutuksia sekä muun muassa elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä. Opiskelijoiden mielestä kannattaa suosia kotimaista ja ylipäätään lähellä tuotettua ruokaa, jolloin päästöt ovat pienimpiä. Eräillä opiskelijoilla vertailussa olivat avokado, peruna, naudanliha ja katkarapu, joista kotimainen peruna on ehdottomasti vähäpäästöisin. Vertailussa olivat myös luomutuotteet ja tehotuotanto, mistä opiskelijat arvelivat sen olevan kaksipiippuinen asia: luomutuotteiden tuottamiseen vaaditaan enemmän esimerkiksi viljelyalaa, jotta saadaan sama sato kuin tehotuotannolla.

Kestävään kehitykseen, energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät teemat ovat tänä päivänä koulujen arjessa vahvasti läsnä ja tulevat esiin useimmissa oppiaineissa. Teemat on hyvä tuntea yleissivistyksen lisäksi sen takia, että ylioppilaskirjoituksissa niitä kysytään tavalla tai toisella. Joustopäivän kaltaiset projektit opettavat myös kriittistä tiedonhakua, asioiden visuaalista ja napakkaa esittämistä sähköisesti sekä vaikuttavaa viestintää. Koulutuskuntayhtymä Tavastia on Hämeenlinnan kaupungin kumppani matkalla kohti hiilineutraalia Hämeenlinnaa 2035.

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia