Johto ja henkilöstö

Hallintosäännöllä määrätään perussopimuksen ohella kuntayhtymän organisaatiosta, toimivallasta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Lukioliikelaitos Tavastian organisaatiosta ja toimivallasta määrätään johtosäännössä ja sitä täydentävässä toimintasäännössä. Kuntayhtymän ja sen oppilaitosten lukukausirytmi keskeisine tapahtumineen ja toimielinten kokousaikataulu on esitetty kaksi kertaa vuodessa päivittyvässä vuosikalenterissa.

Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johto- ym. säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Näitä ovat lainsäädäntö, perussopimus, tarkastussääntö ja muut yhtymävaltuuston hyväksymät säännöt.

Organisaatiokaavio
Hallintosääntö

Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtotiimi

  • Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, johtotiimin pj
  • Outi Itäluoma, rehtori, Vanajaveden Opisto
  • Tuomo Iltanen, Kaurialan lukion rehtori
  • Riikka Kolkkala, henkilöstöjohtaja
  • Heini Kujala, ammattiopiston rehtori
  • Reijo Lehtonen, talousjohtaja
  • Arto Ruhala, ammattiopiston aikuiskoulutusjohtaja sekä Vanaja Koulutus Oy:n toimitusjohtaja
  • Johtoryhmän sihteerinä toimii Marjo Tauru
© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Mediatavast