Ammatillisten tutkintojen opiskelusta yhä suurempi osa on työpaikalla järjestettävää koulutusta (TJK). Tämä tarkoittaa käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, joka voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Osaamisen arviointi eli näytöt toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla on oltava

 • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • tarpeelliset työvälineet
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen ja ohjauksesta kiinnostunut työpaikkaohjaaja. Ilmoittaudu työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Koulutussopimus

Koulutussopimus perustuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka perusteella koulutussopimustyöpaikan ja Ammattiopisto Tavastian edustajat laativat koulutussopimuksen. Koulutussopimuksessa on määritelty myös muun muassa turvallisuuteen ja vakuutusturvaan liittyvät ehdot. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei voi olla työsuhteessa.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on koulutussopimuksen solmimisen jälkeen

 • perehtyä opiskelijan osaamiseen ja oppimisvalmiuksiin
 • perehdyttää opiskelija, apuna voi käyttää perehdyttämislomaketta
 • ohjata opiskelijaa
 • seuraa tavoitteiden saavuttamista
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä
 • varmistaa osaamisen kehittyminen yhdessä opettajan kanssa
 • antaa palautetta koulutuksen järjestäjälle
 • osallistua osaamisen arvioinnin eri vaiheisiin

Työnantajan tehtävänä on huolehtia työturvallisuudesta.

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen suurin ero on siinä, että oppisopimuksella opiskelevalle henkilölle työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa.

Oppisopimus

Kaikki tutkinnot voi Ammattiopisto Tavastiassa suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen voi solmia myös koulutuksen aikana. Oppisopimuskoulutus on pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla koulutuksella.

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa ja mahdollinen koulutuskorvaus).

Sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikkapa vain yhteen tutkinnon osaan.

Atte suoritti opinnoista ison osan oppisopimuksella

Logistiikan opiskelija Atte Riippi valmistuu pian yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Opinnoista suuri on kulunut auton ratissa eikä koulunpenkillä.

Tutustu Aten tarinaan

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Sivua päivitetty 17.5.2021 kello 07.59