Ammatillisessa tutkinnossa tarvittavaa osaamista voi hankkia monella tapaa ja tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on yksilöllistä.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnot sisältävät eri laajuisia tutkinnon osia. Perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, joista 145 on ammatillisia ja 35 yhteisiä tutkinnon osia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 ja erikoisammattitutkinnot 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

Osaamispiste ei ole sidottu aikaan, joten tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on yksilöllinen. Kaikille tutkintoa suorittaville laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään muun muassa suoritettavat tutkinnon osat, suorittamistavat sekä suunnitellaan tutkintokoulutuksen pituus. 

Aina ei ole välttämätöntä suorittaa koko tutkintoa. Yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen saattaa olla riittävä työelämässä tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi.

Ammatillisessa tutkinnossa tarvittavaa osaamista voi hankkia monella tapaa. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan tutkintoa suoritettaessa. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen osoitetaan työelämässä näytössä. Näytössä tehdään käytännön työtehtäviä, ja osaaminen arvioidaan tutkinnon osan arviointikriteerien mukaisesti. Osaamisen arviointiin voi sisältyä myös muuta osaamisen arviointia. Osaamisen arvioivat ja arvosanan antavat työelämän arvioija ja opettaja.

Tutkinnon suorittaminen ilman tutkintokoulutusta

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tai niiden osan/osia voi suorittaa ilman tutkintokoulutusta. Jos sinulla on tutkinnossa vaadittava osaaminen, voit ilmoittautua osoittamaan osaamisesi suoraan näytössä. Kanssasi suunnitellaan näytön sisältö ja ajankohta.

Kysy lisää:

Vuonna 2020 Ammattiopisto Tavastiassa suoritetut tutkinnot

Perustutkinnot
496
Ammattitutkinnot
106
Erikoisammattitutkinnot
42
Todistus tutkinnon osista
222
Ylioppilastutkinto
14
Perusopetuksen päättötodistus
33

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Sivua päivitetty 17.5.2021 kello 09.53