Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Koulutus alkaa 10.1.2022

Toimitilahuollon osaamisala

Koulutus on tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat työskennellä puhtauspalvelualan monipuolisissa työtehtävissä. Työskentelet päivittäin erilaisissa asiakaskohteissa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Puhtauspalveluala on merkittävä työllistäjä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä vaikkapa päiväkodista, koulusta, palvelutalosta tai sairaalasta.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Opiskelu on käytännönläheistä: siivouskoneet, siivousaineet, siivousvälineet ja työmenetelmät tulevat tutuiksi aidoissa oppimisympäristöissä. Opit työskentelemään turvallisesti ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Opinnoissa vahvistuvat asiakaspalvelu- ja vuorovaikutusosaaminen.

Opetustapa

Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpisteopiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Lähiopiskelu toteutetaan päiväopetuksena. 

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto muodostuu moduuleista, jossa järjestetään lähiopetusta tutkinnon osa kerrallaan. Lukuvuoden 2021–2022 aikana lähiopetusta on seuraavissa tutkinnon osissa: 

  • asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp 
  • ylläpitosiivouspalvelut , 30 osp 
  • perussiivouspalvelut, 30 osp

Koulutuksessa voit myös suorittaa myös hätäensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen.

Kevään ja kesän aikana voit opiskella tutkinnon yhteisiä tutkinnon osia  eli yto-opintoja itsenäisesti verkko-opinnoissa ja ohjatusti koululla yto-pajoissa. Voit myös hakeutua työelämässä järjestettävän koulutuksen (tjk) tai oppisopimusjaksolle opiskelemaan ja suorittamaan haluamiasi valinnaisia tutkinnon osia.  

Voit halutessasi jatkaa koko tutkinnon suorittamista lukuvuonna 2022–2023. 

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Sinulle tulee kustannuksia oppimateriaaleista, kuten oppikirjoista sekä työvaatteista.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen koskee syksyllä 2021 alkavia koulutuksia. Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin eli tulevat peruskoulun 9. luokalta ammatilliseen koulutukseen. Maksuttomuus liittyy uuteen oppivelvollisuuslakiin, joka on voimassa 1.8.2021 alkaen.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 25, I-rakennus, Hämeenlinna.

Hakeminen

Jatkuva haku

Opiskelijavalinnassa huomioidaan 9.12.2021 mennessä tulleet hakemukset.

Hae

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoja antaa

Tuovi Korkeakoski

Koulutuspäällikkö
Tuovi.Korkeakoski@kktavastia.fi
+358408251775

Pia Jylhä-Ollila

Lehtori, puhtauspalvelut
Pia.Jylha-Ollila@kktavastia.fi
+358504437959

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500