Perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutus alkaa 3.8.2022

Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoitajan koulutus painottuu ensihoito- ja akuuttityöhön jo opintojen alusta alkaen. Koulutuksessa opiskelet ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Jokainen perustason ensihoitaja opiskelee ihmisen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Tärkeä osa koulutusta on ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä toimiminen.

Työ vaatii sinulta hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska työtehtävät sisältävät paljon nostamista, kantamista ja siirtämistä. Sinulla tulee olla paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Opinnot sisältävät teoriaa sekä käytännön opiskelua.

Perustason ensihoitaja työllistyy ensihoitopalveluihin, kotihoitoon tai sairaalaan. Perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Useimmat perustason ensihoitajat hakeutuvat ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitajaopintoihin.

Perustason ensihoidon osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. 

Tutkinnon perusteet
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia tulee oppimateriaaleista, kuten ammattikirjallisuudesta ja tarvittavista materiaaleista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Hakeminen

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoja antaa

Irmeli Elo

Koulutuspäällikkö
Irmeli.Elo@kktavastia.fi
+358504400454

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500