Palvelulogistiikkatyöntekijä, logistiikan perustutkinto

Koulutus alkaa 8.1.2024 | Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Sisälogistiikan osaamisala

Haluatko itsellesi vaihtelevan työn, jossa teet töitä toisten logistiikka-alan ammattilaisten kanssa?

Palvelulogistiikkatyöntekijä työskentelee erilaisissa varastoissa, terminaaleissa, rakennuslogistiikassa tai kaupan alalla. Palvelulogistiikkatyöntekijä tekee varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Hän täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tekee varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisestä ja vastaanottamisesta, tavaran varastoinnista, lähetysten keräilystä, pakkaamisesta, kierrätyksestä ja varaston tietojärjestelmien käytöstä.

Varastot ja varastointi liittyvät läheisesti logistiikkaan. Yritykset siirtävät niin raaka-aineita kuin valmiita tuotteita, jotka eri kuljetusprosessien väleissä varastoidaan ennen seuraavaa siirtoa. Logistiikasta puhuttaessa tarkoitetaan usein tavaroiden kuljetusta ja varastointia, jotka ovatkin näkyvin osa logistisia toimintoja. Logistiikan perusmääritelmän mukaan logistiikka on kuitenkin laajempi kokonaisuus – se on materiaali-, tieto- ja rahavirtojen ohjausta ja hallintaa. Logistiikan toimivuudella on erittäin suuri merkitys erityisesti teollisuudelle ja kaupan alalle.

Hämeenlinnan alue on yksi Etelä-Suomen suurimmista tavaravirtojen risteyskohdista, joten työmarkkinatilanteen vuoksi opiskelijat ovat voineet työllistyä jo opintojen aikana. Logistiikan yksikkö sijaitsee Turengissa, jossa on myös sisälogistiikan oppimisympäristöt. Opetusta toteutetaan verkkokaupanhallintajärjestelmällä, joka toimii opiskelijoilla oppimisalustana. Opiskelijat hallinnoivat Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa palvelevaa sisäistä verkkokauppaa, joka toteutetaan työelämässä tarvittavien taitojen mukaan.

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia tulee turvakengistä ja oppimateriaaleista, kuten oppikirjoista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Koljalantie 7 A, Turenki

Hakeminen

Jatkuva haku (hakuaika 18.9.—19.11.2023)

Hae

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Huom! Hakuihin ja koulutusten alkamisiin voi tulla muutoksia.

Lisätietoja antaa

Janne Hakala

Lehtori, varastoala
Janne.Hakala@kktavastia.fi
+358504778143

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500