Lastenohjaaja, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Koulutus alkaa 5.8.2024 | Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän kohtaa työssään eri-ikäisiä lapsia ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa. Keskeistä tulevassa ammattitaidossasi ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä lapsen osallisuuden ja oppimisen edistämistä.

Osaat valmistuttuasi tarjota lapsille mielekästä ja heitä kehittävää toimintaa, joka perustuu varhaiskasvatuksen teoriapohjaan. Opintojesi aikana opiskelet myös ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmä, lapsiperheen tukimuotoja ja moniammatillista työskentelyä.

Lastenohjaajan työpaikkoja ovat lasten päiväkodit, lasten kerhot ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tavallisimmin lastenohjaajat jatkavat opintojaan sosionomi- ja kasvatustieteen kandidaattiopintoihin.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoa terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksista.

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Kahden tutkinnon suorittaminen (ylioppilaaksi perustutkinnon ohella)
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia tulee oppimateriaaleista, kuten ammattikirjallisuudesta ja tarvittavista materiaaleista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi loppuun oppisopimuksella.

Hakeminen

Yhteishaku (hakuaika 20.2.—19.3.2024)

Pääsykoe 14.5.2024

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Huom! Hakuihin ja koulutusten alkamisiin voi tulla muutoksia.

Lisätietoja antaa

Pirjo Saarela

Koulutuspäällikkö
Pirjo.Saarela@kktavastia.fi
+358504347015

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500