Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutus alkaa 3.8.2023 | Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala

Lähihoitajakoulutuksessa opiskelet ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet asiakkaasi osallisuutta hänen omaan elämäänsä. Opintojesi aikana opit ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää ja erilaisia tukimuotoja. Opit terveyttä edistäviä asioita ja opit myös perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Osaat valmistuttuasi edistää asiakkaasi kuntoutumista.

Lähihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä lähihoitajalla ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Opintosi lähihoitajaksi vaativat sinulta riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjäät haastavissakin tilanteissa. Lähihoitajaopinnot sisältävät teoriaa sekä käytännön opiskelua lähihoitajan työpaikoissa.

Lähihoitajan työpaikkoja ovat lasten päiväkodit, kotihoito, päivätoimintakeskukset, sairaalat, terveyskeskukset, vanhusten hoivayksiköt, palvelutalot, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten hoiva- ja asumisyksiköt.

Eniten lähihoitajat jatkavat opintojaan sairaanhoitaja- ja sosionomiopinnoissa. Jotkut ovat jatkaneet myös fysioterapeutti- tai kätilöopinnoissa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. 

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Kahden tutkinnon suorittaminen (ylioppilaaksi perustutkinnon ohella)
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia tulee oppimateriaaleista, kuten ammattikirjallisuudesta ja tarvittavista materiaaleista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Hakeminen

Jatkuva haku (hakuaika 15.6.—25.7.2023)

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Huom! Hakuihin ja koulutusten alkamisiin voi tulla muutoksia.


Osaamisala-opinnot

Voit hakea osaamisalaan, jos sinulla on perusopinnot suoritettu tai ne valmistuvat keväällä 2022 tai sinulla on tutkinto valmis ja haluat suorittaa toisen osaamisalan. Ota yhteyttä opinto-ohjaaja Elina Sorvariin, puh. 050 478 6849, elina.sorvari@kktavastia.fi

Lisätietoja antaa

Irmeli Elo

Koulutuspäällikkö
Irmeli.Elo@kktavastia.fi
+358504400454

Pirjo Saarela

Koulutuspäällikkö
Pirjo.Saarela@kktavastia.fi
+358504347015

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500