Kartoittaja, maanmittausalan perustutkinto

Koulutus alkaa sopimuksen mukaan

Kartoittajan koulutuksessa saat laajaa alan yleisosaamista ja monipuolista ammattitaitoa, joita tarvitset työelämässä. Kartoittajalla on perustiedot ja -taidot maastomittauksesta ja kartantuotannosta, paikkatiedoista, kiinteistöjen muodostuksesta ja rekisteröinnistä, maankäytön suunnittelusta sekä yhdyskuntarakentamisen suunnitelmista ja mittauksista. Käytännön työtehtävissä kartoittaja tarvitsee perustietoja ja -taitoja laajempaa osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella riippuen siitä, minkälaiseen työpaikkaan hän sijoittuu.

Kartoittaja työskentelee sekä maastossa että toimistotehtävissä. Maastossa hän tekee erilaisia runko-, kartoitus-, merkintä- ja tarkistusmittauksia sekä mittaa korkeuseroja. Hänelle kuuluu myös ilmakuvauksiin ja maaperätutkimuksiin liittyviä tehtäviä. Hän osaa käyttää elektro-optisia mittausvälineitä, satelliittipaikannuslaitteita ja mittausohjelmistoja. Toimistotyöt sisältävät mittaustulosten käsittelyä, numeeristen karttatietokantojen ylläpitoa, muita kartantuotantotehtäviä, erilaisten suunnitelmapiirustusten valmistusta, laskentaa, rekisterien ylläpitoa, arkistotutkimuksia sekä asiakirjojen ja kopioiden valmistamista eri menetelmillä.

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Muille kuin oppivelvollisille kustannuksia tulee oppimateriaaleista, kuten opiskeluvälineistä ja henkilökohtaisista työvälineistä. Kustannuksia tulee myös lupakorttien viranomaismaksuista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, E-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi loppuun oppisopimuksella.

Hakeminen

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Ohjattu haku

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta suorittaa tutkintoa oppisopimuskoulutuksena, voit kysyä muista vaihtoehdoista.

Lisätietoja antaa

Pauli Koivusaari

Lehtori, maanmittaus
Pauli.Koivusaari@kktavastia.fi
+358503011638

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500