Designtekstiilien valmistaja, tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Koulutus alkaa sopimuksen mukaan

Designtekstiilien valmistaja suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä sisustus- ja asustetekstiilituotteita tai vaatetuskankaita. Opinnoissa keskitytään kangaspuissa kudottujen tekstiilien valmistamiseen. Sidosoppi, kankaiden rakenteiden suunnittelu ja tekstiilituotteiden valmistaminen kangaspuilla on designtekstiilien valmistajan ydinosaamista. Opinnoissa painotetaan sidosopin osaamista, materiaalitietoutta, perinnettä sekä kestävien ja ekologisten tuotteiden tekemiseen tarvittavaa vankkaa käsityötaitoa.

Kankaiden suunnittelua ja toteutusta tehdään myös tietokoneavusteisesti.  Opintoihin kuuluu myös värjäystä, kankaanpainantaa ja tekstiilien erilaisia viimeistysmenetelmiä. Valinnaisissa tutkinnonosissa voi lisäksi oman kiinnostuksen mukaan syventää osaamistaan esim. teollisessa kudonnassa, erikoismateriaalien ja tekniikoiden käyttämisessä tai ohjaustehtävissä toimimisessa.

Designtekstiilien valmistaja voi työskennellä erilaisissa ohjaustehtävissä neuvonta-asemilla, työpajoilla, kansalais- tai työväenopistojen kursseilla.  Hän voi valmistaa käsinkudottuja tai puoliteollisia tuotteita yrittäjänä tai esimerkiksi osuuskunnan jäsenenä. Tuotteet voivat olla esimerkiksi asiakkaan, yrityksen, yhteisön tai kunnan tilaamia käyttö- tai sisustustekstiilejä.

Ammattiopisto Tavastiassa voi jatkaa kudonnan opiskelua Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä – koulutuksessa. Tekstiilialan opintoja voi syventää myös Metropolia ammattikorkeakoulussa, Aalto-yliopistossa tai Lapin yliopistossa.

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Kahden tutkinnon suorittaminen (ylioppilaaksi perustutkinnon ohella)
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Kustannuksia tulee oppimateriaaleista, kuten ammattitaidon harjoittelemiseen tarvittavista materiaaleista ja opintomatkoista.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen koskee syksyllä 2021 alkavia koulutuksia. Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin eli tulevat peruskoulun 9. luokalta ammatilliseen koulutukseen. Maksuttomuus liittyy uuteen oppivelvollisuuslakiin, joka on voimassa 1.8.2021 alkaen.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, B-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi loppuun oppisopimuksella.

Hakeminen

Yhteishaku (hakuaika 22.2.—22.3.2022)

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

 

Lisätietoja antaa

Marita Pennanen

Lehtori, kudonta
Marita.Pennanen@kktavastia.fi
+358504400871

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500