Artesaani kudonta, taideteollisuusalan perustutkinto

| Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Tuotteen valmistuksen osaamisala

Artesaani kudonta -koulutuksessa keskitytään kangaspuissa kudottujen tekstiilien valmistamiseen. Opinnoissa painotetaan sidosopin osaamista, materiaalitietoutta, perinnettä sekä kestävien ja ekologisten tuotteiden tekemiseen tarvittavaa vankkaa käsityötaitoa.

Kutoja tuntee tekstiilimateriaalit ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja ekologisesti erilaisissa sisustus-, vaatetus- ja asustetekstiileissä. Kankaiden suunnittelua ja toteutusta tehdään myös tietokoneavusteisesti.  Opintoihin kuuluu värjäystä, kankaanpainantaa ja tekstiilien erilaisia viimeistysmenetelmiä. Valinnaisissa tutkinnonosissa voi oman kiinnostuksen mukaan syventää osaamistaan esimerkiksi teollisessa kudonnassa, erikoismateriaalien ja tekniikoiden käyttämisessä tai ohjaustehtävissä toimimisessa.

Kutoja-artesaani voi työskennellä erilaisissa ohjaustehtävissä neuvonta-asemilla, työpajoilla, kansalais- tai työväenopistojen kursseilla. Kutoja voi valmistaa käsinkudottuja tai puoliteollisia tuotteita yrittäjänä tai esimerkiksi osuuskunnan jäsenenä. Tuotteet voivat olla esimerkiksi asiakkaan, yrityksen, yhteisön tai kunnan tilaamia käyttö- tai sisustustekstiilejä.

Ammattiopisto Tavastiassa voi jatkaa kudonnan opiskelua Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä -koulutuksessa. Tekstiilialan opintoja voi syventää myös Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Aalto-yliopistossa tai Lapin yliopistossa.

ePerusteet, valtakunnallinen
ePerusteet, Ammattiopisto Tavastia
Oma opintopolku

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.
Kustannuksia tulee muille kuin oppivelvollisille mm. oppimateriaaleista, kuten ammattitaidon harjoittelemiseen tarvittavista materiaaleista ja opintomatkoista.

Toisen asteen koulutusta koskeva oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisia ovat asteittain pääsääntöisesti perusopetuksen päättävät nuoret. Oppivelvollisille ei tule kustannuksia koulutuksesta eikä opiskelun edellyttämistä materiaaleista, työvälineistä, -asuista tai -aineista.

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 8, B-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Hakeminen

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Hae

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Huom! Hakuihin ja koulutusten alkamisiin voi tulla muutoksia.


 

 

Lisätietoja antaa

Marita Pennanen

Lehtori, kudonta
Marita.Pennanen@kktavastia.fi
+358504400871

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500