Vastuullinen brändi ja viestintä, 3 op (HAMK)

Yritysten vastuullisuusviestinnän on oltava suunnitelmallista, läpinäkyvää ja merkityksellistä. Tämän toteutumiseksi on tärkeää ymmärtää ne periaatteet, joille vastuullinen brändi rakentuu ja sitä rakennetaan sekä tuetaan viestinnän keinoin. Monikanavaisen viestinnän toteuttaminen, viestinnän käyttäminen strategisena työkaluna edellyttää monialaista lähestymistapaa sekä organisaatioiden osallistavaa ja eettistä toimintaa.

Ajankohta: viikot 2–5

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Niinamaria Arkonsuo ja muita asiantuntijoita


Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Henkilökohtainen opinto-ohjaus

Hakulomakkeella voit valita henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ajan. Vapaaehtoisessa ohjaustapaamisessa saat opinto- ja uraohjausta, jonka pohjalta voit suunnitella omat opintosi. Varaa ohjausaika myös siinä tapauksessa, jos tarvitset muuta opintoihin liittyvää erityistukea, kielitukea tai työn opinnollistamiseen liittyviä ohjeita.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja opiskelijavalinta tapahtuu hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella, ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmärajaus huomioiden. Kun hakuaika on päättynyt 20.8.2023, saa opiskelija sen jälkeen viestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Hakeutuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Marja Savolaiselle (marja.savolainen@hamk.fi). HAMKissa ja Ammattiopisto Tavastiassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.