Vaatetus- ja muotialan uudet liiketoimintamallit, 2 op (HAMK)

Vaatetusala on entistä enemmän siirtymässä uudenlaisiin liiketoiminta- ja ratkaisumalleihin. Toimialaa määrittävät osaltaan digitalisaatio, sosiaalinen media, vastuullisuus ja kiertotalous. Co-design ja asiakkaiden osallistaminen esim. sosiaalisen median kautta, Reused-liiketoiminta sekä brändien omien mallistojen vuokraus ovat esimerkkejä uusista toimintamalleista.

Ajankohta: viikot 43–46

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija


Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Henkilökohtainen opinto-ohjaus

Hakulomakkeella voit valita henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ajan. Vapaaehtoisessa ohjaustapaamisessa saat opinto- ja uraohjausta, jonka pohjalta voit suunnitella omat opintosi. Varaa ohjausaika myös siinä tapauksessa, jos tarvitset muuta opintoihin liittyvää erityistukea, kielitukea tai työn opinnollistamiseen liittyviä ohjeita.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja opiskelijavalinta tapahtuu hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella, ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmärajaus huomioiden. Kun hakuaika on päättynyt 20.8.2023, saa opiskelija sen jälkeen viestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Hakeutuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Marja Savolaiselle (marja.savolainen@hamk.fi). HAMKissa ja Ammattiopisto Tavastiassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.