Tuotekehitys ja teollinen tuotanto, 3 op (HAMK)

Tuotekehitysprosessissa vaate muuttuu prototyypistä tuotantokelpoiseksi tuotteeksi. Tuotekehityksen olennaisia osia ovat sovittaminen ja mallitus, mittaaminen ja mittataulukkojen tekeminen, sarjonta mittataulukossa sekä tuotantoon tarvittava ohjeistus. Myös laadunvalvonta on tärkeä osa tuotekehitystä ja teollista tuotantoa.

Ajankohta: Viikot 36–41

Toteutustapa: Itsenäisesti opiskeltavat verkkomateriaalit, e-luennot ja verkkotehtävät, tehtävien koonti lähipäivänä 10.10.2023 klo 9–16 HAMKissa Hämeenlinnassa.

Kouluttaja HAMK: Leena Koivunen, vieraileva luennoitsija


Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Henkilökohtainen opinto-ohjaus

Hakulomakkeella voit valita henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ajan. Vapaaehtoisessa ohjaustapaamisessa saat opinto- ja uraohjausta, jonka pohjalta voit suunnitella omat opintosi. Varaa ohjausaika myös siinä tapauksessa, jos tarvitset muuta opintoihin liittyvää erityistukea, kielitukea tai työn opinnollistamiseen liittyviä ohjeita.

Hakeminen

Jatkuva haku (hakuaika 15.5.—20.8.2023)

Hae

Opiskelijaksi hyväksyminen

Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja opiskelijavalinta tapahtuu hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella, ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmärajaus huomioiden. Kun hakuaika on päättynyt 20.8.2023, saa opiskelija sen jälkeen viestin valintapäätöksestä sekä tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Hakeutuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse Marja Savolaiselle (marja.savolainen@hamk.fi). HAMKissa ja Ammattiopisto Tavastiassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä.