Työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi

Työssäoppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Työssäoppimisen laajuus voi määräytyä joko opiskelijaryhmälle laaditun opiskelusuunnitelman tai opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen laajuus Ammattiopisto Tavastian ammatillisena peruskoulutuksena järjestetyissä perustutkinnoissa (ns. nuorten koulutus) on vähintään 36 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus on 180 osp). Näyttötutkinnoissa työssäoppimisen laajuus vaihtelee, mutta useimmiten sen osuus valmistavassa koulutuksessa on vähintään puolet. Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia (ei arviointiasteikkoa).

Työssäoppiminen edellyttää

 • tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kohteiden mukaisia työtehtäviä.
 • voimassa olevaa yhteistyösopimusta, jossa on määritelty mm. työssäoppimisen vastuut
 • opiskelijakohtaista sopimusta
 • nimetyn työpaikkaohjaajan
 • opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisen
 • opiskelijan oppimisen arviointia

Työpaikkaohjaajan opas (pdf)
Työpaikkaohjaajien koulutus, kevät 2018 (pdf)

Ammattiosaamisen näyttö, osaamisen arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

 • ammattitaidon osoittamistavat on määritelty tutkinnon perusteissa
 • ammattiosaamisen toimikunta hyväksyy ammattiosaamisen näytön suunnitelman (osaamisen arvioinnin suunnitelma), asiakirja on opetussuunnitelman osa, myös arvioijien pätevyys
 • ammattiosaamisen näytön on oltava laajuudeltaan sellainen, että siinä osoitettu osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä
 • ammattiosaamisen näyttö voidaan jakaa osiin
 • jos vaadittavaa osaamista ei voi ammattiosaamisen näytöllä kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla
 • myös yhteisten tutkinnon osien osaamista voidaan osoittaa ammattiosaamisen näytössä
 • suunnitellaan yhdessä: opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja
 • ammattiosaamisen näytön arvosana määrittelee kokonaan / pääosin (muu osaamisen arviointi) opiskelijan tutkintotodistuksen arvosanan
 • opiskelija antaa näytön jälkeen itsearvioinnin
 • työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja päättävät arvosanan arviointikeskustelun päätteeksi
 • opiskelijalle tiedottaminen
 • opiskelijalle on oikeus pyytää arviointiin oikaisua
 • arvosana-asteikko: 3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä, 0 hylätty

Tutkintotilaisuus, osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa

 • ammattitaidon osoittamistavat on määritelty tutkinnon perusteissa
 • tutkintotoimikunta hyväksyy näyttötutkinnon järjestämissopimuksen liitteenä olevan järjestämissuunnitelman
 • tutkintotilaisuuden on oltava laajuudeltaan sellainen, että siinä osoitettu osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä
 • tutkintotilaisuus voidaan jakaa osiin
 • jos vaadittavaa osaamista ei voi tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla
 • tutkintotoimikunta päättää tutkintotilaisuuden arvioijista
 • osaaminen arvioidaan tutkintotilaisuuksissa pääsääntöisesti työelämän työtehtävissä
 • arvioijina työnantajan työntekijän (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) ja opetusalan edustajat
 • tutkinnon suorittaja antaa tutkintotilaisuuden jälkeen itsearvioinnin
 • arviointikokouksen jälkeen tehdään arviointiesitys
 • arvosana-asteikko perustutkinnoissa: 3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä, 0 hylätty
 • arvosana-asteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa: hyväksytty, hylätty

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen palautekysely työpaikkaohjaajille

Palautekysely

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299
Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 5533 564
Opintotoimisto
puh. 03 6581 900

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia