Työelämälle

Ammatillinen koulutuksen tarkoituksena on

 • kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista
 • antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankintatavasta riippumatta
 • kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin
 • edistää työllisyyttä
 • antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon
 • tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua
 • edistää tutkintojen ja niiden osien suorittamista.

Ammattiopisto Tavastian työelämän yhteistyön muotoja

1. Työelämän henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Vanaja Koulutus Oy

 • yritykselle räätälöity tilauskoulutus, katso tilauskoulutus
 • avoimessa koulutustarjonnassa olevat täydennyskoulutukset ja testit, katso täydennyskoulutus ja testit
 • yhteishankintakoulutus: rekrykoulutus, täsmäkoulutus, muutoskoulutus, katso työvoimakoulutus
 • kumppanuussopimukset
 • lisätietoa työelämäkoordinaattori Sinikka Koskiluoto, puh. 050 5993 160, sinikka.koskiluoto@kktavastia.fi tai toimitusjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 5533 564, arto.ruhala@kktavastia.fi.

2. Työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi

 • oppisopimus tai koulutussopimus, katso opiskelijan sivut työpaikalla järjestettävä koulutus
 • oppisopimuskoulutusta on mahdollista hankkia kaikkiin tutkintoihin laajennetun oppisopimuksen tehtävän kautta
 • työpaikkaohjaajien koulutus
 • lisätietoa Työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi

3. Yrityksen/organisaation henkilöstön osaamisen osoittaminen, tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen

 • tutkinto tai tutkinnon osa voidaan suorittaa osoittamalla osaaminen näytössä ilman tutkintokoulutusta
 • lisätietoa Ohjauspiste, puh. 03 6581 500, ohjauspiste@kktavastia.fi,  josta sinut ohjataan alan opettajalle tai koulutuspäällikölle.

4. Työelämän rekrytoinnin ja opiskelijoiden työllistymisen tukeminen

 • tieto valmistuvista opiskelijoista ja työmahdollisuuksista
 • lisätietoa uraohjaaja Taru Vierimaa, puh. 040 7229 182 , taru.vierimaa@kktavastia.fi.

5. Projektioppiminen ja alihankintatyönä tehtävä työtoiminta

 • opiskelijat tekevät tutkinnon perusteiden mukaisesti opettajan ohjauksessa erilaisia projektitöitä
 • lisätietoa alan opettajat tai koulutuspäällikkö
 • opiskelijat tekevät tutkinnon perusteiden mukaisesti  myös alihankintatöitä, katso asiakaspalvelut.

6. Opiskelijoiden yrittäjyyskoulutus ja muu työelämän valmiuksia parantava koulutus

 • opiskelijoille tarjottava yrittäjyyskoulutus, myös Osuuskunta TaiTavaHäme, katso yrittäjyysopinnot
 • yleiset työelämävalmiudet
 • lisätietoa rehtori Heini Kujala, puh. 0400 731 299, heini.kujala@kktavastia.fi.

7. Hankeyhteistyö

 • työelämähankkeet, katso projektit
 • lisätietoa kehitysjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 5533 564, arto.ruhala@kktavastia.fi.

8. Ennakointi

 • koulutustarjonnan suunnittelu: tutkinnot, aloitusmäärät, paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat
 • asiantuntijatapaamiset
 • lisätietoa kehitysjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 5533 564, arto.ruhala@kktavastia.fi ja rehtori Heini Kujala, puh. 0400 731 299, heini.kujala@kktavastia.fi.

9. Opettajien työelämäjaksot

 • toteutetaan hankerahoituksella
 • lisätietoa kehitysjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 5533 564, arto.ruhala@kktavastia.fi.

10. Työ- ja koulutuskokeilut

 • työ- ja koulutuskokeilut vakuutusyhtiön, Kelan tai TE-palveluiden kautta
 • toimitusjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 5533 564, arto.ruhala@kktavastia.fi.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia