Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani lasiala

TUOTTEEN VALMISTUKSEN OSAAMISALA

ODOTAMME HAKEMUSTASI
Voit hakea opiskelijaksi taideteollisuusalan perustutkintoon, jos olet suorittanut peruskoulun ja olet kiinnostunut lasinpuhaltajan työssä vaadittavasta perusosaamisesta.

Ammattiopisto Tavastiaan on mahdollista hakea monella tavalla. Tutustu hakuohjeisiin nettisivuillamme
www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/hakijalle.

OPISKELUPOLKUSI
Taideteollisuusalan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Tutkinnon laajuus on 180 osp. Koko tutkinnon suunniteltu kesto on 3 vuotta.

Jokainen opiskelija opiskelee seuraavat ammatilliset tutkinnon osat

 • osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp
 • tuotteen valmistaminen lasinpuhallusverstakossa (osaamisalan pakollinen valinnainen), 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia suorittamalla ammattitaitosi syvenee haluamallasi alueella. Voit valita tutkintoosi seuraavia tutkinnon osia yhteensä 90 osp.

 • tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp
 • asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • erikoistuminen taideteollisuusalalla, 15 osp
 • kulttuurilähtöinen tuotteistaminen, 15 osp
 • tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla, 15 osp
 • työskentely teollisessa tuotantoprosessissa, 15 osp
 • palvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • vaihtoehtoisesti voit valita yhden tutkinnon osan Tekstiili- ja muotialan perustutkinnosta tai eri ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista.

Opiskelet myös yhteisiä tutkinnon osia

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen; mm. äidinkieli, vieraat kielet, digitaalinen osaaminen
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen; mm. matematiikka, fysiikka ja kemia
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen; mm. työelämässä toimiminen, yrittäjyys, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävä kehitys

LASIALAN AMMATTILAISEKSI TAVASTIASSA
Voit itse vaikuttaa opiskelupolkuusi ja opiskeluaikaasi. Yhdessä sinun kanssasi suunnitellaan, mitä ja miten sinun on mahdollista opiskella. Tuemme sinua valinnoissasi aina, kun se on tutkinnon suorittamisen kannalta mahdollista. Aiemmin hankkimasi osaaminen huomioidaan opintojen suunnittelussa.

Ammatillisten tutkinnon osien opiskelu tapahtuu pääasiassa osoitteessa Nuutajärven lasikylä, Pruukinraitti 15, 31160 Nuutajärvi. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Lasialan opiskelu edellyttää yhteistyökykyä, kolmiulotteista hahmottamiskykyä sekä silmän ja käden yhteistyötä. Työympäristönä lasihytti on lämmin ja työ on fyysisesti kuormittavaa.

Koulutus on maksutonta. Sinulle tulee kustannuksia oppimateriaaleista, kuten ammattitaidon harjoittelemiseen tarvittavista materiaaleista ja mahdollisista opintomatkoista.

ROHKEASTI OMALLE URALLE
Koulutuksessa opitaan lasinpuhallustekniikoilla valmistettujen esineiden valmistuksen suunnittelua ja toteutusta harjoitellen alan perustekniikoita ja tiimityötaitoja. Pääset myös tutustumaan alan erikoistekniikoihin. Koulutuksen aikana osallistut asiakastöiden toteuttamiseen lasinpuhallusverstakon eri tehtävissä.

Lasialan artesaanina sinulla on osaamista työskennellä lasialan työtehtävissä joko yrittäjänä tai työntekijänä. Opit toimimaan digitaalisessa oppimisympäristössä, tuotteistamaan ja markkinoimaan osaamistasi sekä verkostoitumaan ammatillisesti myös kansainvälisesti.

Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

KIINNOSTUITKO
Tutustu opiskeluun Ammattiopisto Tavastiassa nettisivuiltamme www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/opiskelijalle.

KYSY LISÄÄ

 • Opettaja Marika Kinnunen, puh. 050 550 4076, marika.kinnunen@kktavastia.fi
 • Opinto-ohjaaja Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 408 6573, veli-pekka.korkko@kktavastia.fi 
 • Ohjauspiste, puh. 03 658 1500, ohjauspiste@kktavastia.fi
Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia