Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

Perustason ensihoidon osaamisala

ODOTAMME HAKEMUSTASI

Voit hakea opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan  perustason ensihoitajaksi tähtäävään perustutkintoon, jos olet suorittanut peruskoulun ja olet kiinnostunut perustason ensihoidon ammattitaidosta ja työstä. Voit hakea koulutukseen, vaikka olisit jo suorittanut toisen asteen tutkinnon suorittanut ja/tai ammattikorkeakouluopintoja.

Ammattiopisto Tavastiaan on mahdollista hakea monella tavalla. Tutustu hakuohjeisiin nettisivuillamme
www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/hakijalle.

Huom! Perustason ensihoidon valintakoe on 4.5. klo 8.30. Koe on maksuton ja kestää yhden päivän. Valintakoe muodostuu kirjallisesta kokeesta, haastattelusta sekä motoriikka ja lihaskuntotestistä. Mikäli et osallistu valintakokeeseen, et voi tulla valituksi.  Opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen tuloksen perusteella.


OPISKELUPOLKUSI

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Jokainen perustason ensihoitaja opiskelee seuraavat ammatilliset tutkinnon osat

  • terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
  • ensihoidossa toimiminen
  • akuuttihoitotyössä toimiminen.

Valinnaisia tutkinnon osia suorittamalla ammattitaitosi syvenee haluamallasi alueella. Nämä löytyvät tarkemmin eperusteista.

Huomioi, että  perustason ensihoidon opinnoissa ei ole varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja, joten tutkinnon jälkeen ei ole mahdollista työllistyä päiväkotiin.

Opiskelet myös yhteisiä tutkinnon osia

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen; mm. äidinkieli, vieraat kielet, digitaalinen osaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen; mm. matematiikka, fysiikka ja kemia
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen; mm. työelämässä toimiminen, yrittäjyys, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävä kehitys.

PERUSTASON ENSIHOITAJAKSI TAVASTIASSA

Voi itse vaikuttaa opiskelupolkuusi ja opiskeluaikaasi. Sinun kanssasi keskustellaan, mitä ja miten haluat opiskella. Tuemme sinua valinnoissasi aina, kun se on tutkinnon suorittamisen kannalta mahdollista.

Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Koulutus on maksutonta. Sinulle tulee kustannuksia oppimateriaaleista, kuten ammattikirjallisuudesta ja tarvittavista materiaaleista.

ROHKEASTI OMALLE URALLE

Perustason ensihoitajia  tarvitaan työelämässä monipuolisiin ja vaativiiin ensihoidon tehtäviin. Valmistuttuasi perustason ensihoitajaksi osaat toimia alan säädöksien ja ohjeiden mukaan noudattaen ammattietiikkaa.  Osaat toimia asiakaslähtöisesti hyödyntäen hyvinvointiteknologiaa ja osaat huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Sinulla on myös  monipuolinen kielitaito, ja osaat toimia digitaalisessa ympäristössä ja verkostoitua ammatillisesti.

Perustason ensihoitajana työskentelet esimerkiksi ensihoitopalveluissa, kotihoidossa tai sairaalassa. Työ voi olla henkisesti kuormittavaa ja sinulta odotetaan hyvää fyysistä kuntoa työtehtävien vuoksi.

Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

KIINNOSTUITKO

Tutustu opiskeluun Ammattiopisto Tavastiassa nettisivuiltamme
www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/opiskelijalle.

KYSY LISÄÄ

LISÄTIEDOT

  • Koulutuspäällikkö Irmeli Elo, puh. 050 440 0454, irmeli.elo@kktavastia.fi
  • Opinto-ohjaaja Hannele Pajuoja, puh. 046 923 6780, hannele.pajuoja@kktavastia.fi
  • Ohjauspiste, puh. 03 658 1500, ohjauspiste@kktavastia.fi
Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia