Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen,  lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon ja vammaistyön osaamisalat

ODOTAMME HAKEMUSTASI

Voit hakea opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, jos olet suorittanut peruskoulun ja olet kiinnostunut lähihoitajan ammattitaidosta ja työstä.

Ammattiopisto Tavastiaan on mahdollista hakea monella tavalla. Tutustu hakuohjeisiin nettisivuillamme
www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/hakijalle.

OPISKELUPOLKUSI

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Jokainen lähihoitaja opiskelee  ammatilliset tutkinnon osat, jotka valitaan osaamisalakohtaisesti.

Valinnaisia tutkinnon osia suorittamalla ammattitaitosi syvenee haluamallasi alueella. Voit valita tutkintoosi osaamisalakohtaisesti valinnaisia opintoja. Löydät nämä eperusteista.

Opiskelet myös yhteisiä tutkinnon osia

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen; mm. äidinkieli, vieraat kielet, digitaalinen osaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen; mm. matematiikka, fysiikka ja kemia
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen; mm. työelämässä toimiminen, yrittäjyys, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävä kehitys

Ammattiopisto Tavastiassa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon.

LÄHIHOITAJAKSI TAVASTIASSA

Voi itse vaikuttaa opiskelupolkuusi ja opiskeluaikaasi. Sinun kanssasi keskustellaan, mitä ja miten haluat opiskella. Tuemme sinua valinnoissasi aina, kun se on tutkinnon suorittamisen kannalta mahdollista.

Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Koulutus on maksutonta. Sinulle tulee kustannuksia oppimateriaaleista, kuten ammattikirjallisuudesta ja tarvittavista materiaaleista.

ROHKEASTI OMALLE URALLE

Lähihoitajia tarvitaan työelämässä laaja-alaisissa tehtävissä eri erikoistumisalueilla.  Valmistuttuasi lähihoitajaksi sinulla on osaamista toimia alan säädöksien ja toimintaohjeiden mukaan ammattietiikkaa noudattaen. Osaat arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Sinulla on monipuolinen kielitaito, ja osaat toimia digitaalisessa ympäristössä ja verkostoitua ammatillisesti.

Lähihoitajana voit työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

KIINNOSTUITKO

Tutustu opiskeluun Ammattiopisto Tavastiassa nettisivuiltamme
www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/opiskelijalle.

KYSY LISÄÄ

  • Koulutuspäällikkö Irmeli Elo, puh. 050 440 0454, irmeli.elo@kktavastia.fi
  • Koulutuspäällikkö Pirjo Saarela, puh. 050 434 7015, pirjo.saarela@kktavastia.fi
  • Opinto-ohjaaja Hannele Pajuoja, puh. 046 923  6780, hannele.pajuoja@kktavastia.fi
  • Ohjauspiste, puh. 03 658 1500, ohjauspiste@kktavastia.fi
Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia