Oppilaitosyhteistyö

Välkky – kumppanuusverkosto

Välkky-kumppanuusverkosto perustettiin kumppanuussopimuksen allekirjoituksella elokuussa 2010. Kesäkuussa 2014 yhteistyöverkostoon liittyivät Ypäjän Hevosopisto ja Eerikkilän Urheiluopisto. Sopimuksella oppilaitokset sitoutuvat yhdessä kehittämään toisen asteen ammatillista koulutusta ja siihen kytkeytyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Verkostoon kuuluvat Ammattiopisto Tavastia, Eerikkilän Urheiluopisto, Faktia, Forssan ammatti-instituutti, Hyria, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto sekä Ypäjän Hevosopisto.

Kumppanuussopimuksen osapuolet ovat toisena asteen ammatillista peruskoulutusta ja/tai aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia, joiden opiskelijamäärä yhteensä on reilusti yli 11.000 ja henkilöstön määrä n. 1600.

Kolmen vuoden aikana työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti, pitäneet yhteisiä seminaareja ja tehneet verkostolle yhteistä materiaalia seuraavasti

  • Yhteiset työssäoppimisen asiakirjat
  • Yhteistä verkkokurssitarjontaa
  • Erityisopetuksen laatusuositus
  • Kansainvälisyysaiheisia verkkolehtiä

Verkoston toimintamahdollisuudet ovat hyvät koulutusmyönteisessä maakunnassa. Täällä on lyhyet etäisyydet, toimivat liikenneyhteydet ja alueen elinkeinorakenne on monipuolinen. Yhdessä on myös helpompi vaikuttaa ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä vastata yhteiskunta- ja koulutustakuun haasteisiin.

Verkoston tavoitteena onkin mm. käyttää yhteisiä resursseja ja karsia päällekkäisiä toimintoja, vahvistaa hankeyhteistyötä ja lisätä yhteistä koulutustarjontaa henkilöstökoulutuksiin. Pitkällä aikavälillä suunnitellaan nuorten ja aikuisten koulutustarjontaa yhteisesti järjestämispaikkojen vähentyessä sekä tarjotaan yhteistä opetusta verkko-opetuksessa.

Yhteisiä kehittämisryhmiä on seuraavissa toiminnoissa: aikuiskoulutus, erityisopetus, hanketoiminta, henkilöstön kehittäminen, kansainvälisyys, markkinointi ja maineenhallinta, pedagogiikka sekä talous ja hallinto.

Kumppanuusverkosto Välkyn kansainvälisyys

Tutustu yhteiseen verkkolehteen
Välkky – kansainvälisyysaiheinen verkkolehti 1/2012
Välkky- kansainvälisyysaiheinen verkkolehti 1/2013
Välkky – kansainvälisuuslehti 2014

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299
Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 5533 564
Opintotoimisto
puh. 03 6581 900

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia