Tutkinnot

Uudistuneet tutkinnon perusteet

Ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat uudistuneet. Tutkintoja on yhdistetty ja nimetty uudelleen.

Tutkintorakenteen uudistuminen myötä tarjontaan tuli uusia nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja ja samalla nykyisiä toisinaan hyvinkin kapea-alaisia tutkintoja katosi. Uusiin tutkintoihin sisällytettiin nykyisten tutkintojen osaaminen siten, kuin työelämässä sille on tarvetta. Uudet tutkinnot tarjoavat laaja-alaisemmin erilaisia valinnan mahdollisuuksia suunnata osaamista työelämän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Osaamispisteet, osp

Osaamispiste, eli osp, on ammatillisten tutkintojen mitoitusperuste, joka määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon ennen 1.1.2018 aloittaneet suorittavat tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jolla ovat tutkinnon aloittaneet. Ne, jotka ovat aloittaneet tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, suorittavat yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Näyttötutkintona opintonsa aloittaneet suorittavat vain ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinto pitää suorittaa näiden perusteiden mukaan loppuun 31.12.2021 mennessä.

HUOM. Sinulla on halutessasi mahdollisuus siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Perustutkinnoissa uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2018, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa porrastetusti 1.1.2019 mennessä.  Sinun tulee vaihtaessasi suorittaa kaikki tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet uusien perusteiden mukaisesti kuitenkin niin, että aiempia suorituksiasi tunnustetaan mahdollisuuksien mukaan uusiin perusteisiin. Jos haluat tehdä vaihdon, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi.

Jos eroat tai olet eronnut oppilaitoksesta ja haet uudelleen suorittamaan tutkinnon loppuun, sinut katsotaan uudeksi opiskelijaksi. Et voi opiskella tutkintoa loppuun “vanhana” opiskelijana,  vaan jatkat opintojasi 1.8.2018 voimaan astuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.

AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Ennen 1.1.2018
aloittaneet
1.1.2018 jälkeen
aloittaneet
PERUSTUTKINTO 180 osp 180 osp
Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat
(osaamisaloittain eiriytyvät tutkinnon osat)
Valinnaiset tutkinnon osat

135 osp

145 osp

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)
Pakolliset osaamistavoitteet
Valinnaiset osaamistavoitteet
35 osp
19 osp
16 osp
35 osp
26 osp
9 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp. Ammatillisissa tutkinnon osissa on paljon valinnaisuutta. Osassa on valittavana useampi osaamisala. Joihinkin osaamisaloihin hakeudutaan suoraan yhteisvalinnassa, osaan taas ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus. Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien valinta-ajankohdista tiedotetaan erikseen. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Opiskelija voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa voi olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, yrittäjyysopintoja tai vapaasti valittava tutkinnon osa. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla
A. ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia
B. paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia
C. yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
D. jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
-muun muassa tutkintokohtainen tarjonta

E. työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia
-oman alan työkokemus arvioidaan osaamispisteiksi, edellyttää työtehtävien kuvausta sisältävän työtodistuksen, blogin, oppimispäiväkirjan tms.
-muu kuin oman alan työkokemus voidaan katsoa yleiseksi työelämävalmiudeksi, jolloin yhden osaamispisteen saa 30 tunnin työstä, todistukseen tulee työn sisältö

YHTEISET TUTKINNON OSAT (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 16 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita. Ammattiopisto Tavastiassa on tehty tutkintokohtaisia kohdennettuja valintoja 9-10 osaamispisteen laajuisista valinnaisista osaamistavoitteista. Ne opiskellaan ryhmänä pakollisten osaamistavoitteiden yhteydessä. Loput valinnaiset osaamistavoitteet (6 – 7 osaamispistettä) opiskellaan ns. AVO-ajoilla  (koodi 8). Muista, että sinulla on mahdollisuus yksilölliseen valintaan koko 16 osaamispisteen valinnaisten osaamistavoitteiden osalta tutkinnon perusteiden määrittelemissä puitteissa. Yksilöllinen suunnitelma tehdään HOKSin laatimisen yhteydessä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat uudistuneet, mm. tutkintoja on yhdistetty ja nimetty uudelleen. Uudistuneissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa laajuus on määritelty perustutkintojen tavoin osaamispisteinä.

Voit suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon loppuun niiden perusteiden mukaan, joilla olet tutkinnon suorittamisen aloittanut. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.12.2021 mennessä. Jos eroat oppilaitoksesta ja palaat myöhemmin suorittamaan tutkintoa, sinun on jatkettava tutkinnon suorittamista uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutusmaksun. Sen suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia