Tutkinnot ennen 2018 aloittaneille

Ammatillisen perustutkinnon ennen 1.1.2018 aloittaneet suorittavat tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jolla ovat tutkinnon aloittaneet. Ne, jotka ovat aloittaneet tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, suorittavat yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Näyttötutkintona opintonsa aloittaneet suorittavat vain ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinto pitää suorittaa näiden perusteiden mukaan loppuun 31.12.2021 mennessä.

HUOM. Sinulla on halutessasi mahdollisuus siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Perustutkinnoissa uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2018, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa porrastetusti 1.1.2019 mennessä.  Sinun tulee vaihtaessasi suorittaa kaikki tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet uusien perusteiden mukaisesti kuitenkin niin, että aiempia suorituksiasi tunnustetaan mahdollisuuksien mukaan uusiin perusteisiin. Jos haluat tehdä vaihdon, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi.

Jos eroat tai olet eronnut oppilaitoksesta ja haet uudelleen suorittamaan tutkinnon loppuun, sinut katsotaan uudeksi opiskelijaksi. Et voi opiskella tutkintoa loppuun ”vanhana” opiskelijana,  vaan jatkat opintojasi 1.8.2018 voimaan astuvien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

 

Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 135 osp. Ammatillisissa tutkinnon osissa on paljon valinnaisuutta. Osassa on valittavana useampi osaamisala. Joihinkin osaamisaloihin hakeudutaan suoraan yhteisvalinnassa, osaan taas ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus. Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien valinta-ajankohdista tiedotetaan erikseen. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Opiskelija voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa voi olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, yrittäjyysopintoja tai vapaasti valittava tutkinnon osa. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen.

 

Yhteisiä tutkinnon osia (YTO) on neljä, ja ne jakaantuvat osa-alueisiin. Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 16 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita. Ammattiopisto Tavastiassa on tehty tutkintokohtaisia kohdennettuja valintoja 9-10 osaamispisteen laajuisista valinnaisista osaamistavoitteista. Ne opiskellaan ryhmänä pakollisten osaamistavoitteiden yhteydessä. Loput valinnaiset osaamistavoitteet (6 – 7 osaamispistettä) opiskellaan AVO-ajoilla tiistai- ja torstai-iltapäivisin. ROPSista löydät ryhmäsi kohdennetut valinnat ja ne jaksot, missä itse valitsemiasi valinnaisia on tarkoitus opiskella AVO-ajalla. Muista, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen valintaan koko 16 osaamispisteen valinnaisten osaamistavoitteiden osalta tutkinnon perusteiden määrittelemissä puitteissa. Yksilöllinen suunnitelma tehdään HOKSin laatimisen yhteydessä.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla
A. ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia
B. paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia
C. yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
• yhteiset tutkinnon osat opiskellaan AVO-ajalla tiistai- ja torstai-iltapäivisin
• lukio-opinnot opiskellaan kahden tutkinnon opiskelijoiden ROPSin mukaan tai AVO-ajalla
A. jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
• muun muassa tutkintokohtainen tarjonta
A. työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia
• oman alan työkokemus arvioidaan osaamispisteiksi, edellyttää työtehtävien kuvausta sisältävän työtodistuksen, blogin, oppimispäiväkirjan tms.
• muu kuin oman alan työkokemus voidaan katsoa yleiseksi työelämävalmiudeksi, jolloin yhden osaamispisteen saa 30 tunnin työstä, todistukseen tulee työn sisältö

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä. Samalla monet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot yhdistyvät ja ne nimetään uudelleen. Aiempien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnot voi suorittaa loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaan, joilla tutkinnon suorittaminen on aloitettu. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.12.2018 mennessä.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia