Tutkinnot

Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Opiskelijan tavoitteena voi olla suorittaa tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Osaamispisteet, osp

Osaamispiste, eli osp, on ammatillisten tutkintojen mitoitusperuste, joka määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon ennen 1.1.2018 aloittaneet suorittavat tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jolla ovat tutkinnon aloittaneet. Ne, jotka ovat aloittaneet tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, suorittavat yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Näyttötutkintona opintonsa aloittaneet suorittavat vain ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinto pitää suorittaa näiden perusteiden mukaan loppuun 31.12.2021 mennessä.

Jos eroat tai olet eronnut oppilaitoksesta ja haet uudelleen suorittamaan tutkinnon loppuun, sinut katsotaan uudeksi opiskelijaksi. Et voi opiskella tutkintoa loppuun “vanhana” opiskelijana,  vaan jatkat opintojasi 1.8.2018 voimaan astuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.

AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Ennen 1.1.2018
aloittaneet
1.1.2018 jälkeen
aloittaneet
PERUSTUTKINTO 180 osp 180 osp
Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat
(osaamisaloittain eiriytyvät tutkinnon osat)
Valinnaiset tutkinnon osat

135 osp

145 osp

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)
Pakolliset osaamistavoitteet
Valinnaiset osaamistavoitteet
35 osp
19 osp
16 osp
35 osp
26 osp
9 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Perustutkinnon 1.1.2018 jälkeen aloittavilla ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp. Ammatillisissa tutkinnon osissa on paljon valinnaisuutta. Osassa on valittavana useampi osaamisala. Joihinkin osaamisaloihin hakeudutaan suoraan yhteisvalinnassa, osaan taas ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus. Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien valinta-ajankohdista tiedotetaan erikseen. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Opiskelija voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa voi olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, yrittäjyysopintoja tai vapaasti valittava tutkinnon osa. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 9 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat uudistuneet, mm. tutkintoja on yhdistetty ja nimetty uudelleen. Uudistuneissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa laajuus on määritelty perustutkintojen tavoin osaamispisteinä.

Voit suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon loppuun niiden perusteiden mukaan, joilla olet tutkinnon suorittamisen aloittanut. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.12.2021 mennessä. Jos eroat oppilaitoksesta ja palaat myöhemmin suorittamaan tutkintoa, sinun on jatkettava tutkinnon suorittamista uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutusmaksun. Sen suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia