Tutkinnon suorittaminen

Valmistuminen

Voit valmistua valmistumispäivänä aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olet saanut osaamisen arvioinnin tiedoksi.

Ennen valmistumistasi sinun tulee täyttää Wilmassa lomake Valmistuminen. Lomake täytetään viimeisen osaamisen arvioinnin jälkeen viimeistään kolme arkipäivää ennen suunniteltua valmistumisaikaa.

Valmistuminen -lomakkeessa mm. varmistat osallistumisesi valmistumisjuhlaan ja annat luvan nimesi julkaisemiseen valmistuttuasi. Sinulta kysytään myös mm. lainaamiesi tavaroiden palauttamisesta, pukukaappisi/lokerosi tyhjentämisestä sekä ARVO, amispalautteeseen vastaamisesta.

Lukuvuoden 2020-2021 valmistumispäivät ja -juhlat

ELOKUU SYYS-JOULUKUU TAMMI-MAALISKUU HUHTI-KESÄKUU KESÄKUU
pe 14.8. pe 11.9. pe 15.1. pe 9.4. pe 18.6.
pe 28.8. pe 25.9. pe 29.1. pe 23.4.
pe 9.10. pe 12.2. pe 7.5.
pe 23.10. pe 26.2. pe 21.5.
pe 6.11. pe 12.3. pe 4.6.
pe 20.11. pe 26.3.
pe 4.12.
pe 18.12.
Juhla 28.8. klo 10 Juhla 18.12. klo 10 Juhla 26.3. klo 10 Juhla 4.6. Juhla joulukuussa

Todistukset

Kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat, saat tutkintotodistuksen. Jos suoritat koko tutkinnon sijaan tutkinnon osia, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista myös, jos eroat oppilaitoksesta ja olet suorittanut tutkinnon osia. Todistusten liitteenä on opintosuoritusote. Pyynnöstä saat kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Voit myös pyytää tarvittaessa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista kesken opiskelun. Jos olet suorittanut ammattiosaamisen näyttöjä (ennen 1.1.2018), voit pyytää halutessasi todistuksen suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä.

Perustutkintojen osalta tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista ei anneta, jos osaamisen arviointia on mukautettu tai siitä on poikettu niin, että opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien osaamistavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia. Tällöin opiskelijalle annetaan todistus osaamisesta. Opiskelija saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista niiden tutkinnon osien osalta, joissa hän on saavuttanut keskeiset osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimuksia ei voi mukauttaa tai niistä ei voi poiketa.

Valma-koulutuksesta annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta tai koulutuksen osista. Todistuksen liitteenä on opintosuoritusote.

Todistukset laaditaan Opetushallituksen määräysten mukaisesti.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä voi hakea Koulutusrahaston ehtojen mukaisesti ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Stipendiä voivat hakea ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (näyttötutkinnot) ja ammatillisesta koulutuksesta (1.1.2018 alkaen) annettujen lakien mukaan tutkinnon suorittaneet.

Lisätietoja ja hakuohjeet www.koulutusrahasto.fi

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia