Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

Kaikki Ammattiopisto Tavastian opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunnan hallitus valitaan syksyisin ryhmän edustajien kokouksessa. Opiskelijakunnan hallitus käyttää opiskelijoiden puhevaltaa lain tarkoittamissa asioissa. Lain mukaan oppilaitoksen tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen. Lisäksi opiskelijoita kuullaan ennen sellaisten päätösten tekemistä, jotka olennaisesti vaikuttavat opiskelijoiden asemaan tai opintoihin. Opiskelijakunnan hallitus toimii myös linkkinä oppilaitoksen työsuojelujaokseen. Opiskelijakunnan hallitukselle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen opiskelijakunta@live.kktavastia.fi  Aktiivisesta opiskelijakuntatoiminnasta voi saada opintoja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

Opiskelijoille järjestetään palaute- ja kuulemistilaisuuksia, jossa opiskelijaryhmän valitsemat edustajat voivat esittää kysymyksiä ja ehdotuksia oppilaitoksen henkilöstöstä kootulle ryhmälle.

Opiskelijakunnan toimintaa ohjaa nuoriso-ohjaaja

Aloitetoiminta

Opiskelijoilta pyydetään hyviä ideoita, aloitteita, oppilaitoksen kehittämiseksi. Aloite on toteuttamiskelpoinen ehdotus, joka Ammattiopisto Tavastiassa

  • parantaa oppilaitoksen toimivuutta
  • parantaa opiskelijoiden motivaatiota
  • parantaa oppimisympäristön työskentelyoloja, työturvallisuutta ja viihtyisyyttä
  • kehittää työmenetelmiä, työvälineitä, koneita tai laitteita
  • vähentää kustannuksia tai poistaa tarpeetonta työtä
  • kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista
  • parantaa oppilaitoksen imagoa, tunnettuutta, markkinointia tai tiedotustoimintaa

Aloite tehdään selaimen aloitussivulla olevalla “Tee aloite” sähköisellä lomakkeella ja se käsitellään Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhteistyötoimikunnan kokouksessa. YT-toimikunta päättää myös aloitteen palkitsemisesta. Aloitteen tekijän nimi on aloitetta käsiteltäessä ainoastaan yhteistyötoimikunnan sihteerin tiedossa. Kun aloite on käsitelty ja palkkiosta päätetty, aloitteen tekijän nimi julkaistaan, mikäli hän on antanut siihen luvan. Mikäli aloitteesi koskee oppilaitoksen turvallisuudessa havaittuja puutteita, älä tee aloitetta, vaan ilmoita havaintosi suoraan opettajalle.

Tuutoritoiminta

Jokaisena lukuvuotena koulutetaan opiskelijoita tuutoreiksi. Tuutorit osallistuvat uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen ja opintoihin perehdyttämiseen sekä toimivat opiskelijoiden tukena oppilaitoksen arjessa. Tuutorit saavat koulutusta niin opiskelijoiden kohtaamiseen kuin markkinointitehtäviin. Tuutorit esittelevät ammatillisia tutkintoja ja oppilaitosta erilaisille vieraille. Osallistumisesta tuutoritoimintaan voi saada opintoja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tuutoritoiminnasta voit saada erillisen todistuksen.

Tuutoritoimintaa koordinoi nuoriso-ohjaaja

  • Anni Rahkonen, puh. 050 4641 325 tai sähköposti anni.rahkonen@kktavastia.fi.

Kerho- ja vapaa-ajantoiminta

Tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ja aktivoida opiskelijoita harrastamaan. Innostamme myös osallistumaan ammatillisten oppilaitosten välisiin valtakunnallisiin SAKUStars -kulttuurikilpailuihin ja Saku ry:n opiskelijoiden urheilukilpailuihin sekä liikuntatapahtumiin. Saku ry on Suomen ammatillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto. Lukuvuoden 2017-2018 harrastekerhojen tiedot löydät opiskelijaintrasta. Asuntola tiedottaa erikseen omasta vapaa-ajantoiminnastaan. Ole aktiivinen ja ehdota mahdollisia omia toiveitasi oppilaitoksen harrastetoiminnasta nuoriso-ohjaajille, asuntolaohjaajille tai opiskelijapalvelupäällikölle.

Kilpailutoiminta

Katso linkistä monipuolinen kilpailutoimintamme

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia