Maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Se on suunnattu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Tavastiassa kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 17-25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toiselle asteelle. Aikuisten perusopetus soveltuu maahanmuuttajille, joilla ei ole toisen tai korkeamman asteen opintoja tai Suomessa suoritettua peruskoulun päättötodistusta. Perusopetuksen päättötodistus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden toiselle asteelle.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Aikuisten perusopetuksen oppimäärä on vähintään 46 päättövaiheen kurssia.

Alkuvaiheen pakollisten kurssien määrän tulee olla 34 ja valinnaisten vähintään 4. Opiskelija valitsee vähintään 38 kurssia, mikäli hän suorittaa alkuvaiheen opinnot. Alkuvaiheeseen sisältyvän lukutaitovaiheen pakollisten kurssien määrä 23 kurssia ja valinnaisten vähintään 4 kurssia. Opiskelija valitsee vähintään 27 kurssia, mikäli hän suorittaa lukutaitovaiheen opinnot. Opiskelijan suorittama kurssimäärä määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Lukutaitovaiheen sekä alku- ja päättövaiheen kattava oppimäärä on laajuudeltaan yhteensä enintään nelivuotinen. Päätoimisesti opiskellen opinnot tulee suorittaa kuitenkin enintään viidessä vuodessa.

Aikuisten perusopetuksen toteuttamisessa noudatetaan perusopetuslakia (628/1998), perusopetusasetusta (852/1998) ja valtakunnallisia määräyksiä opetuksen järjestämisestä. Aikuisten perusopetuksen eri vaiheiden opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (422/2012, muutettu asetuksella 135/2017) mukaan eri oppiaineiden ja aineryhmien pakollisista ja valinnaisista kursseista. Ammattiopisto Tavastian perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kuvattu opetuksen järjestäminen.

Opetus, oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Opetukseen sisältyy paljon opinto-ohjausta ja henkilökohtaista ohjausta. Opiskelija laatii vastuuopettajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Opetuksessa tehdään yhteistyötä kuntien sosiaalitoimien, työhallinnon ja verkostokumppaneiden kanssa. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opinto-ohjaajana toimii Kaarin Allenius. Tiedot hyvinvointipalveluista löytyvät kohdasta Hyvinvointipalvelut.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia