Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Laadit HOKSiasi yhdessä vastuuopettajasi kanssa. Sen laatimisen eri vaiheissa ovat mukana myös huoltajasi, työpaikkaohjaajasi, oppisopimustyöpaikkasi, työvoimaviranomainen ja tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjä, jos osa opinnoista suoritetaan muualla kuin Ammattiopisto Tavastiassa. Aiemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon HOKSia laadittaessa. Kerro koulutuksessa, työssä tai vapaa-ajallasi hankkimastasi osaamisesta HOKS-keskustelun yhteydessä.

Ammattiopisto Tavastia vastaa siitä, että osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan (ensikertainen hyväksyntä) ja että sitä päivitetään tarpeen mukaisesti. Valma-koulutuksissa HOKS tehdään vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnoissa.

HOKSin ensikertainen hyväksyntä

Ennen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ensikertaista hyväksyntää HOKSiin suunnitellaan seuraavat asiat

 • opiskelijan henkilötiedot
 • suoritettavan tutkinnon / koulutuksen tiedot, opiskeluaika
 • opintojen kokoaikaisuus; mikäli suunnitelmassa opiskelija suorittaa vähemmän kuin 4.5 osp/kuukausi, opiskelu on osa-aikaista
 • ammatilliset tutkinnon osat
 • yhteisten tutkinnon osien osa-alueet
 • urasuunnitelma, opintojen alussa
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • poikkeaminen
 • ammattitaidon hankkimisen tarve
 • osaamisen hankkimisen suunnitelma
 • lähtötasotestit
 • ohjauksen ja tuen suunnitelma
  • erityinen tuki
  • OPVA (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot), kokoaikainen tai osa-aikainen
  • Muu opiskelijalle suunnattu tuki
 • erityisen tuen päätös

HOKSin päivitys

HOKSia päivitetään opintojen aikana. Käyt vastuuopettajan kanssa keskusteluja ja suunnittelet opintojen aikana seuraavia asioita

 • opiskelijan tietojen päivitys
 • tutkinnon osien valinta
 • osaamisen hankkimisen suunnitelman eteneminen
 • erityisen tuen ja OPVAn sisältö ja toimenpiteet, myös mukauttaminen tarvittaessa
 • työpaikalla järjestettävän koulutuksen eteneminen
 • osaamisen osoittamisen suunnitelmat ja toteutuminen
 • muut keskustelut
 • urasuunnitelma

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia