Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

Ohjelmapalvelujen tuottaja
ElämysPro -koulutus

KOULUTUSAIKA 3.9.2018-20.12.2019

HAE MEILLE

Voit hakea ElämysPro-koulutukseen, jos olet suorittanut matkailu- ja ravitsemisalan, liiketalousalan, luonnonvara-alan tai muun vastaavan ammatillisen tutkinnon tai olet hankkinut ohjelmapalvelujen tuottamiseen liittyvää perusosaamista työssä tai muussa toiminnassa.

Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet nettisivuiltamme www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/hakijalle

TUTKINNON TAVOITE
Tutkinnon suorittamisen tavoitteena sinulla on suorittaa matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, ohjelmapalvelutuottaja ja kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi toimia matkailun ohjelmapalvelujen työtehtävissä. Tavoitteenasi on myös kehittää valmiuksiasi toimia matkailualan yrittäjänä.

TUTKINNON SUORITTAMINEN
Voit suorittaa ElämysPro-koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelupäiväsi määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, joka sinulle tutkinnon alussa laaditaan. Voit suorittaa tutkinnon myös osoittamalla osaamisesi suoraan näytöissä.

Koulutuksen suunniteltu kesto on keskimäärin 1 vuosi ja 4 kuukautta, mutta tutkinnon oikea kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. ElämysPro-koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna. Lähijaksoja järjestetään noin 12 kertaa (yksi lähijakso/kk). Yksi lähijakso kestää 2-3 päivää. Lähijaksojen välissä suoritat ohjatusti etätehtäviä verkko-opintoina sekä hankit ammattitaitoa aidoissa työelämän tehtävissä. Koulutuksen aikana pääset mukaan useille opintomatkoille ja tutustut erilaisiin ohjelmapalvelu- ja muihin matkailualan yrityksiin.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat lupa- ja korttikoulutukset

 • Matkailun turvallisuuspassi
 • EA1-koulutus
 • Hygieniapassikoulutus ja -testi
 • Anniskelukoulutus ja -testi
 • Alkusammutuskoulutus
 • Työturvallisuuskorttikoulutus

TUTKINNON SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ohjelmapalvelujen suunnittelu
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja ohjelmapalvelujen markkinointi
 • Ohjelmapalvelujen myynti ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Yrittäjyys

KUSTANNUKSET
Koulutuksen hinta on 450 € (voidaan maksaa erissä). Koulutuksen hinta sisältää em. lupa- ja korttikoulutukset.

KOULUTUSPAIKKA
Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

LISÄTIEDOT

 • Koulutuspäällikkö Tuovi Korkeakoski, puh. 040 825 1775, tuovi.korkeakoski@kktavastia.fi
 • Opettaja Esko Hentilä, puh. 040 048 2231, esko.hentila@kktavastia.fi

ElämysPro-koulutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä Hämeenlinnan seudun matkailuyritysten kanssa.
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.
Fenix Ohjelmapalvelut www.fenixohjelmapalvelut.fi
Erärenki www.erarenki.fi
Hotelli Vanajanlinna www.vanajanlinna.fi
Inkalan kartano www.inkalankartano.fi
sekä lukuisat muut majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelualan toimijat kautta Suomen.

Teemme myös yhteistyötä Muoniolaisen Harriniva Hotel & Safaris –yrityksen www.harriniva.fi kanssa. Harriniva on yksi Lapin tunnetuimmista ja pisimpään toimineista matkailuyrityksistä, jolla on kattava safari- ja muu palvelutarjonta.

Koska merkittävä osa koulutuksesta toteutetaan etä-/verkko-opintoina, on opiskelijalla oltava mahdollisuus käyttää tietokonetta.

Tuemme mielellämme opiskelijoiden kansainvälistymistä. Opiskelijan on mahdollista saada oppilaitokselta taloudellista tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen ulkomailla.

Yrittäjyys on yksi varteenotettava mahdollisuus, kun tavoitteena on päästä työskentelemään matkailun ohjelmapalveluissa. Siksi tarjoamme kaikille koulutukseen osallistuville mahdollisuuden yrittäjyysopintoihin. Tutkinnon osa on valinnainen, eikä sen suorittaminen ole edellytys tutkinnon suorittamiselle.

Kaikki Ammattiopisto Tavastian matkailualan opiskelijat ja opettajat kuuluvat Matkailukiltaan (www.facebook.com/matkailukilta). Matkailukillassa toteutetaan koulutusta Kiltakoulut-toimintamallin (www.kiltakoulut.fi) mukaisesti.

Tulosta
© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia